Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

G-sport Vlaanderen en KU Leuven starten vervolgmeting G-sportparticipatie in Vlaanderen

14 juli 2023

G-sport Vlaanderen, de organisatie die Vlamingen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en chronische aandoening wil aanzetten tot sport en beweging, en de onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten & Psychomotorische Revalidatie van de universiteit KU Leuven slaan de handen in elkaar voor een vervolgmeting naar de G-sportparticipatie in Vlaanderen. Het onderzoek loopt in 2023, de resultaten worden verwacht in juni 2024.”Vijf jaar na de vorige meting, willen we na de technologische en sociale evoluties, en de coronapandemie, weten hoeveel en hoe G-sporters bewegen en sporten.”

In 2018 werd de sportparticipatie van personen met een beperking in Vlaanderen voor de eerste keer in kaart gebracht. Die cijfers brachten een aantal belangrijke drempels en beweegredenen aan het licht, en gaven mee vorm aan het G-sportbeleid in Vlaanderen. Intussen zijn we vijf jaar verder en is het hoog tijd voor een vervolgmeting.

Silke De Waelle, coördinator van Team Kennis bij G-sport Vlaanderen, legt uit waarom. “In de afgelopen jaren hebben er niet alleen heel wat belangrijke technologische en sociale evoluties plaatsgevonden, maar heeft ook de coronapandemie ons sportgedrag veranderd. Uit de studie van 2018 kwam al naar voor dat personen met een beperking minder sporten dan personen zonder een beperking. Internationaal onderzoek toonde intussen ook aan dat de sportparticipatiegraad van personen met een beperking na de coronapandemie nog verder is gedaald”, zegt Silke. “Wij willen de situatie op de dag van vandaag voor alle doelgroepen in Vlaanderen meten.”

Tijdslijn nulmeting en vervolgmeting G-sportparticipatie in Vlaanderen
Tijdslijn nulmeting en vervolgmeting G-sportparticipatie in Vlaanderen

Bekijk de tekstversie van de visual hier.

Hoeveel personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening doen aan sport in Vlaanderen anno 2023? Doen ze dat op regelmatige basis? Wat is de evolutie ten opzichte van 2018? Zijn er verschillen tussen de doelgroepen, en wat zijn de kenmerken van hun G-sportparticipatie (frequentie, context waarin men sport, type, voorkeur)? Dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen.

"Om de resultaten uit de vervolgmeting betrouwbaar te kunnen vergelijken met de nulmeting, is het belangrijk om dezelfde methodologie te hanteren, waarbij we uitgaan van een grote, representatieve steekproef, met een correcte vertegenwoordiging van de populatie potentiële G-sporters", zegt Debbie Van Biesen van KU Leuven. "Voor de bevraging houden we rekening met de specifieke noden van elke doelgroep, zoals zich uit in bijvoorbeeld de begrijpbaarheid en de (digitale) toegankelijkheid van de vragenlijst."

De kennis die voortvloeit uit het onderzoek, kan als basis dienen voor de uitvoering van een beleid op maat, waarbij met de unieke noden en behoeften van de G-sporters rekening gehouden wordt.

Symposium G-sportparticipatie 18 september in Leuven

Op maandag 18 september 2023 organiseren G-sport Vlaanderen en KU Leuven een symposium ter voorstelling van de Vervolgmeting G-sportparticipatie in het Provinciehuis in Leuven.

Meer informatie en updates over ons onderzoek kan je op deze webpagina vinden: vervolgmeting G-sportparticipatie (gsportvlaanderen.be)