Ga naar hoofdinhoud

Het G-sportlandschap

Als G-sporter of G-sportclub kan het soms een uitdaging zijn om je weg te vinden binnen het (G-)sportlandschap. Daarom geven wij jou hieronder een overzicht van de belangrijkste organisaties binnen het G-sportlandschap en daarbuiten, en waarvoor je bij hen terecht kan.

Sportfederaties

Het sportlandschap bestaat uiteraard voor een groot deel uit sportfederaties. Of je nu wil badmintonnen, voetballen, roeien of zweefvliegen: voor vrijwel elke sporttak bestaat er in Vlaanderen een federatie. Elk van deze federaties heeft als basisopdracht om een totaalaanbod te voorzien, waaronder dus ook een G-sportaanbod valt. 33 Federaties gingen al een samenwerking aan met G-sport Vlaanderen, en worden zo door ons nog extra ondersteund om een kwaliteitsvolle G-werking uit te bouwen. Dat wil zeggen dat deze organisaties steeds meer inzetten op G-sport en een mooi G-sportaanbod voorzien. We hopen dat dit aantal in de toekomst alleen nog zal groeien zodat we samen meer kansen creëren voor alle (potentiële) G-sporters.

Bekijk hier alle partnerfederaties en hun contactgegevens

G-sportorganisaties

G-sport Vlaanderen is de sportfederatie en het kenniscentrum voor G-sport, maar er zijn nog een aantal organisaties die zich specifiek inzetten voor G-sport. We zetten ze hieronder even op een rijtje.

Sport Vlaanderen

Het is de missie van Sport Vlaanderen om iedereen in Vlaanderen aan het sporten te krijgen en te houden. Ook mensen voor wie dat door een beperking minder vanzelfsprekend is. G-sportclubs kunnen steeds bij Sport Vlaanderen aankloppen voor advies, coaching en financiële ondersteuning.

To Walk Again

To Walk Again wil mensen met een fysieke beperking via sport en beweging (opnieuw) maximaal laten genieten van hun eigen kunnen. Dit doen ze door in te zetten op het organiseren van laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking en hun entourage.

Dovensport Vlaanderen

Dovensport Vlaanderen is de koepelorganisatie voor clubs die exclusieve sportbeoefening voor dove of slechthorende sporters aanbieden. Het hoogtepunt voor de werking van de deze organisatie is de deelname aan de Deaflympics.

Special Olympics Belgium

Special Olympics België bevordert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking door middel van trainingen en sportwedstrijden in verschillende Olympische sporten. Bij de Special Olympics is deelnemen belangrijker dan winnen. Er zijn dan ook geen niveaucriteria, kwalificaties of classificaties zoals bij de Paralympische Spelen.

Paralympic Team Belgium

Paralympic Team Belgium is het Belgisch topsportteam van atleten met een beperking. Het belangrijkste streefdoel van het Team zijn de Paralympische zomer- en winterspelen, het topsportequivalent van de Olympische Spelen voor personen met een fysieke, visuele en verstandelijke handicap.

Het bredere (G-)sportlandschap

Naast bovenstaande organisaties die zich specifiek focussen op G-sport zijn er ook nog heel wat organisaties in het bredere sportlandschap waar je als G-sporter of als G-sportclub terecht kan voor ondersteuning rond bepaalde sporttakoverschrijdende thema's.

ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) zet in op beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Daaronder vallen thema’s als grensoverschrijdend gedrag, fair play, en seksuele diversiteit. ICES staat altijd klaar om de Vlaamse sportclubs te ondersteunen rond deze thema’s.

Demos

Demos is een kenniscentrum rond participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk en sport. Demos staat voor cultuur, jeugdwerk en sport die aansturen op maatschappelijke veranderingen en bouwen aan een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

Vlaams Instituut Gezond Leven

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft één doel: een gezonder Vlaanderen. Zij willen mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond(er) te leven, en samen met hen en het beleid gezondere leefomgevingen creëren.

Gezond Sporten

Gezond Sporten vzw is een kenniscentrum met informatie, tools en adviezen rond verschillende (para-)medische topics in de sport. Op de website kan je informatie terugvinden rond sportvoeding, sporttraining, sportgeneeskunde, sportpsychologie en blessurepreventie.

Vlaamse Sportfederatie

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. De Vlaamse Sportfederatie richt zich bij de ondersteuning van clubs en federaties op drie pijlers: vertegenwoordiging, sportfederatieondersteuning, sportclubondersteuning.

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert heel wat sportactiviteiten in Brussel. Vele activiteiten van de VGC-sportdienst zijn open voor personen met een beperking. Verder zijn er ook lessen en sportclubs exclusief voor personen met een beperking.

Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het resultaat van de samenwerking tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, en de erkende Vlaamse sportfederaties. Je kan bij VTS terecht voor alles wat met opleiding en bijscholing van trainers te maken heeft.

Sportwerk

Sportwerk is dé connectie tussen sportwerkers, sportclubs, partners en de maatschappij. Ze streeft ernaar om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Sportwerk is bovendien het kenniscentrum voor alles wat te maken heeft met tewerkstellingsmogelijkheden in de sport.

MOEV

De Vlaamse organisatie MOEV zet alles in het werk om alle kinderen en jongeren via de scholen te stimuleren om meer te bewegen, meer te sporten én minder te zitten. MOEV wil leerkrachten en schoolteams ondersteunen om leerlingen zoveel mogelijk aantrekkelijke bewegingskansen te bieden.

Doelgroepenorganisaties

Iedere doelgroep heeft meerdere organisaties die zich focussen op het wegwijzen, uitbreiden en optimaliseren van het G-sportaanbod van die specifieke doelgroep. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende organisaties per doelgroep.