Ga naar hoofdinhoud

Doelgroepenorganisaties - autisme

Organisaties rond autisme

sterkmakers in autisme

'sterkmakers in autisme' wil autisme beter bekend maken bij mensen en organisaties met een hart voor autisme. Dit door middel van een breed gamma aan activiteiten die mensen sensibiliseren, inspireren, informeren en verbinden. Samen met G-sport Vlaanderen wordt er verkend hoe de G-sport gesensibiliseerd kan worden in de wereld van autisme.

Liga Autisme Vlaanderen

De Liga Autisme Vlaanderen realiseert Vlaanderenbrede projecten ter ondersteuning van mensen met autisme en/of hun netwerk (oa. kampen en vakanties, de Autisme Chat, de brusvalies...). Daarnaast zetten we in op sensibilisering rondom autisme via documentaires, een inleefpakket voor kinderen, een Escape Room rondom autisme...