Ga naar hoofdinhoud

Steun ons

Zo kan je G-sport steunen!

Een gift via overschrijving of pc-banking

Je kan een gift overmaken via een overschrijving of pc-banking op het algemene rekeningnummer van de vzw G-sport Vlaanderen: rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 van G-sport Vlaanderen vzw met mededeling: GIFT.

Dankzij jouw steun kunnen we de drempels tot sporten voor G-sporters verlagen.

Een permanente opdracht

Wanneer je G-sport Vlaanderen steunt via een doorlopende maandelijkse opdracht, doe je nog meer. Je bevestigt je engagement op langere termijn. Je steun is niet zomaar éénmalig.

De voordelen van een maandelijkse betaling:

  1. G-sport Vlaanderen kan haar inkomsten op (middel)lange termijn beter inplannen.
  2. Je moet maar 1 keer de betaalgegevens ingeven.
  3. Je krijgt automatisch een fiscaal attest als de som van alle giften op jaarbasis 40 euro of meer is.

Als je ons graag op deze manier wilt steunen, kies dan voor een permanente opdracht in plaats van een éénmalige overschrijving.

Fiscaal attest

Indien het totaal van jouw jaarlijkse giften 40 euro of meer bedraagt, sturen we in maart van het daaropvolgende jaar een fiscaal attest op basis van alle stortingen. Je ontvangt geen fiscaal attest voor een gift met een tegenprestatie of als de som van al jouw giften kleiner dan 40 euro is.

Vanaf het boekjaar 2024 zijn we verplicht om het rijksregisternummer van onze gevers te vermelden bij de aangiften van hun fiscaal attest. Deel ons jouw rijksregisternummer via onderstaand formulier.

naar het formulier

Een evenement of actie organiseren

Een evenement of actie organiseren ten voordele van G-sport Vlaanderen betekent dat je een concrete steun verleent aan de G-sporters.

Een sponsorloop, barbecue, concert, fuif... laat je fantasie de vrije loop en zorg er mee voor dat mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening hun sport kunnen beoefenen.

Ons bedrijf wil partner worden van G-sport Vlaanderen vzw

Corporate Social Responsibility – Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is niet meer weg te branden in de bedrijfswereld! Een aantal bedrijven groeiden de afgelopen jaren uit tot duurzame en sociaal geëngageerde partners van G-sport Vlaanderen of Paralympic Team Belgium.

Samen groeien

Als partner van G-sport Vlaanderen help je meer sportieve kansen creëren voor personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening, of je helpt de drempels verlagen om tot sporten te kunnen komen. Wij creëren een sterke en duurzame verbinding tussen de maatschappelijk verantwoorde werking van het bedrijf en die van G-sport Vlaanderen.

Daarnaast kan je ook partner worden van Paralympic Team Belgium.

Een samenwerking werken wij graag uit op maat van uit! Contacteer ons telefonisch via 09 243 11 73 of via sander.vandendriessche@gsportvlaanderen.be.

Ook onze clubs kunnen jouw steun zeker gebruiken, hun coördinaten vind je op de website.

G-topsporters ondersteunen via Target Victory

Target Victory is een project dat zich richt tot de bedrijfswereld en biedt hen verschillende mogelijkheden om de topsportwerking van sporters met een beperking te steunen. Hun successen kunnen namelijk anderen inspireren om zelf aan sport te doen en zet mensen met een beperking extra in de kijker. G-sport Vlaanderen is een dankbare begunstigde van Target Victory.

Een gift met het eindejaarsbudget?

Meer en meer bedrijven doen met oudejaar iets voor het goede doel. Bedrijven besluiten geen (of goedkopere) eindejaarsgeschenken aan klanten te geven, versturen enkel elektronische nieuwjaarskaarten, schenken een donatie…

Net als individuele schenkers kan uw bedrijf G-sport Vlaanderen steunen door middel van een gift per overschrijving op

Rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 van G-sport Vlaanderen vzw met mededeling: EINDEJAARSGIFT. In maart van het volgende jaar sturen wij je een fiscaal attest (vanaf 40 euro per jaar).