Ga naar hoofdinhoud

G-sport en revalidatie

De studie ‘G-sportparticipatie in Vlaanderen’ (KULeuven en G-sport Vlaanderen, 2018) geeft aan dat 53,1% van de bevraagde personen met een fysieke beperking nooit sport. De grootste motivatie om aan sport te doen is dat het goed is voor de gezondheid, gevolgd door plezierbeleving en het verbeteren van het functioneel vermogen. Als grootste drempel geeft de grote meerderheid aan dat de aandoening hindert om aan sport te doen. G-sport Vlaanderen stelt daarom met behulp van projectmiddelen van de Vlaamse overheid twee G-sportcoaches tewerk in verschillende revalidatiecentra in Vlaanderen.

G-sportcoaches in de revalidatiecentra

Door G-sport te integreren in het revalidatieproces willen we de drempel naar sport verlagen zodat de motivatie de bovenhand neemt. We richten ons naar personen met een amputatie, personen met een cerebrale parese en personen met een dwarslaesie (tetra-, para- en hemiplegie).

Daarnaast willen we sport inzetten als middel inzetten voor de sociale re-integratie van revalidanten met een blijvende beperking, die nog te vaak in een sociaal isolement terecht komen. De G-sportcoach zorgt er samen met de revalidatieteams voor dat de patiënten verschillende sporten en bewegingsvormen kunnen uitproberen en leren kennen. Na ontslag uit het ziekenhuis legt de G-sportcoach de brug met sporten of bewegen in de onmiddellijke woonomgeving van de revalidant. Via een aantal contacten wordt nadien gecheckt of de revalidant gemotiveerd blijft om te sporten of nood heeft aan bijkomende trajectbegeleiding.

Tot slot willen we via de G-sportcoach ook de entourage van de patiënt informeren en ondersteunen in de zoektocht naar een sportieve vrijetijdsbesteding. Zij kunnen onbedoeld een obstakel vormen door hun beperkte kennis over de beweeg- en sportmogelijkheden en weten vaak niet waar ze terecht kunnen. Aangezien zij een belangrijke schakel zijn in het revalidatieproces van de revalidant, laten we filmpjes ontwikkelen die het belang van sport in functie van zelfredzaamheid en sociale re-integratie aantonen. Door het opzetten van efficiënte samenwerkingen willen we de dienstverlening bij de overgang van sport in het revalidatiecentrum naar sport in de nabije woonomgeving optimaliseren.

Bekijk hier het volledige foto-album van een basketinitiatie in Herk-de-Stad

Re.Act: hét congres over sport en revalidatie in Vlaanderen

Tweejaarlijks organiseren UZ Gent, KU Leuven, Parantee-Psylos en VIGO BELGIUM een congres over sport en revalidatie: Re.Act. De eerste editie in 2019, dat in het ICC in Gent plaatsvond, was meteen een succes en dus zal het congres in 2021 opnieuw georganiseerd worden.