Over G-sport Vlaanderen

Met de invoering van “het decreet houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector” wordt de werking van G-sport Vlaanderen voor het eerst structureel verankerd en officieel erkend. Dit betekent dat G-sport Vlaanderen vanaf 2017 als een vzw, met de bijhorende structuur, mee aan de kar trekt om meer personen met een beperking het plezier te laten beleven van sport.

Decretale taken

G-sport Vlaanderen is het platform ter ondersteuning en promotie van G-sport in Vlaanderen. G-sport Vlaanderen voert volgende decretaal bepaalde opdrachten uit:

  1. Aanspreekpunt zijn voor alle betrokken G-sportactoren in Vlaanderen en die G-sportactoren ondersteunen via een doorgedreven samenwerking;
  2. Loketfunctie uitvoeren in het kenbaar maken van het G-sportlandschap;
  3. Kenniscentrum zijn over thema’s die relevant zijn voor G-sport;
  4. De brede bevolking sensibiliseren voor G-sport;
  5. Toeleiden en activeren van G-sporters via transversale samenwerking en netwerking met het middenveld;
  6. Een samenwerkingsprotocol sluiten met de gesubsidieerde unisportfederatie G-sport;
  7. Aanspreekpunt uitbouwen, structureren en beheren om bovenstaande opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren.

Missie:

G-sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk personen met een handicap het plezier laten beleven van sport.
 

Beleidsplan

Samenwerking, kennis vergaren en delen, sensibiliseren en ondersteunen. Dit zijn de kernwoorden binnen de werking van G-sport Vlaanderen. Wat ze concreet betekenen ontdek je verder op deze pagina.

Bestuur

G-sport Vlaanderen wordt aangestuurd door een brede verzameling leden. Binnen de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur zijn federaties, organisaties als ook vanuit experten van binnen en buiten de G-sportsector vertegenwoordigd. Leer beide organen kennen en lees al hun mogelijke beslissingen.

Partners

G-sport Vlaanderen werkt samen met partners binnen en buiten de G-sportsector. Onze meest betrokken partners zijn Parantee-Psylos en Sport Vlaanderen. Ontdek hier welke andere organisaties nog mee aan de kar trekken voor G-sport.