Ga naar hoofdinhoud

Over G-sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle (potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities.

  • Werkt op een systemisch niveau drempels van sportparticipatie weg; ​
  • Verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren;​
  • Ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties die zich op een laagdrempelige, recreatieve of competitieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening; ​
  • Begeleidt topsporters met een beperking op maat.

G-sport Vlaanderen is de Vlaamse unisportfederatie G-sport voor personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en chronische aandoening. De organisatie werkt in Vlaanderen een aanbod uit voor alle leeftijden, zowel op recreatief, competitief als topsportniveau. G-sport Vlaanderen streeft naar zowel normalisatie als naar inclusie en integratie van G-sporters door middel van campagnes en activiteiten, en werkt hiervoor samen een netwerk van reguliere federaties, professionals, en vrijwilligers binnen de sportsector, en andere maatschappelijke actoren. Door deze samenwerkingen verlegt G-sport Vlaanderen grenzen, met als einddoel dat mensen volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvolle en plezante manier kunnen sporten en bewegen. Bovendien begeleidt en ondersteunt G-sport Vlaanderen 130 G-sportclubs op maat.

Door het verbreden, centraliseren, verbinden en delen van kennis wil G-sport Vlaanderen de kennis over G-sport in de breedste zin toegankelijker maken, zowel voor mensen die dicht bij de G-sporter staan als voor de omgeving rond de G-sporter. Dit gaat zowel over kennis over de sport- en beweegmogelijkheden voor G-sporters, kennis over het begeleiden van G-sporters, als over kennis van de drempels en noden binnen het G-sportlandschap. Net zoals bij het sportaanbod zorgt G-sport Vlaanderen voor een eigen opleidingskalender, maar deelt het ook initiatieven en onderzoeksresultaten van andere actoren uit het netwerk.

Door de rol als organisator en deler van sportaanbod en kennis fungeert G-sport Vlaanderen als aanspreekpunt voor G-sport en geeft ze beleidsadvies over G-sport aan de overheid. Dit doet G-sport Vlaanderen in samenwerking met Sport Vlaanderen, zo kunnen ze samen meer vormgeven aan het integrale en transversale G-sportbeleid in Vlaanderen.

Paralympic Team Belgium is het samenwerkingsverband op topsportniveau tussen de koepelbeweging Belgian Paralympic Committee (BPC) en de sportfederaties Ligue Handisport Francophone (LHF) en G-sport Vlaanderen. Het Belgian Paralympic Committee is lid van het International Paralympic Committee en tal van andere internationale organisaties voor G-sport.