Ga naar hoofdinhoud

Over G-sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle (potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities.

  • Werkt op een systemisch niveau drempels van sportparticipatie weg; ​
  • Verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren;​
  • Ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties die zich op een laagdrempelige, recreatieve of competitieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening; ​
  • Begeleidt topsporters met een beperking op maat.

Het aanbod wordt uitgewerkt voor alle leeftijden, zowel op recreatief, competitief als topsportniveau.

De organisatie is een volledig neutrale organisatie die zowel een normalisatie als een zo hoog mogelijke graad van inclusie en integratie van G-sporters beoogt. Optimale samenwerking met reguliere sportfederaties en andere maatschappelijke actoren is dan ook een belangrijke doelstelling.

De vzw zal tot slot de belangen van personen met een beperking maximaal verdedigen zodat zij alle kansen krijgen om volwaardig te sporten en te bewegen.

G-sport Vlaanderen is de Vlaamse unisportfederatie G-sport en organiseert van A tot Z het sportaanbod voor personen met een beperking in Vlaanderen (bekijk de federatiefolder). Samen met Sport Vlaanderen geeft G-sport Vlaanderen vorm aan het integrale en transversale G-sportbeleid in Vlaanderen.

Het Paralympic Team Belgium is het samenwerkingsverband op topsportniveau tussen de koepelbeweging Belgian Paralympic Committee (BPC) en de sportfederaties Ligue Handisport Francophone (LHF) en G-sport Vlaanderen. Het Belgian Paralympic Committee is lid van het International Paralympic Committee en tal van andere internationale organisaties voor G-sport.