Ga naar hoofdinhoud

Lid worden

Wie kan lid worden van G-sport Vlaanderen?

Zowel sportclubs met rechtspersoonlijkheid (bv. een vzw-statuut) als sportclubs zonder rechtspersoonlijkheid (bv. een feitelijke vereniging) kunnen aansluiten. En personen kunnen ook als individueel lid aansluiten.

De enige voorwaarde waaraan een sportclub moet voldoen is dat ze minstens tien leden telt, waarvan vijf leden met een handicap of kwetsbaarheid die sport beoefenen. De club moet minstens de ambitie hebben om na een jaar werking dit aantal te bereiken. 

Indien je een organisatie bent zonder sportende leden, kan je ook lid worden van G-sport Vlaanderen als community.

Waarom aansluiten bij G-sport Vlaanderen?

Onze sporters verdienen laagdrempelige sportclubs met een kwalitatief aanbod die inspelen op de mogelijkheden en wensen van hun leden. Daarom ondersteunt G-sport Vlaanderen de aangesloten clubs op maat, proactief en vraaggestuurd. In ruil voor het lidmaatschap geniet jouw club van volgende voordelen: verzekering, clubbegeleiding en aanbod. Ontdek er meer over in onze clubbrochure!

Hoe lid worden?

Indien een club wenst aan te sluiten bij G-sport Vlaanderen kan zij best contact opnemen met een medewerker clubondersteuning van G-sport Vlaanderen (lore.schaut@gsportvlaanderen.be).  Deze medewerker is beschikbaar om ter plaatse de procedure te komen toelichten.
De club of organisatie kan het lidmaatschap hier meteen in orde brengen.

Wat houdt de procedure om lid te worden in? 

Een club of organisatie die wenst aan te sluiten bij G-sport Vlaanderen vult het formulier om lid te worden in. In deze link worden volgende gegevens opgevraagd:

Voor een club met sportende leden en sportaanbod:

  • je aanvraag om lid te worden;
  • de algemene gegevens en de omkadering van de club of organisatie;
  • de trainingsgegevens;

Door het invullen van deze link word je voorlopig aanvaard als club bij G-sport Vlaanderen. De clubondersteuner neemt contact op met jou en vraagt nog volgende gegevens op om jouw dossier te vervolledigen:

  • een ledenlijst
  • een huishoudelijk reglement of de statuten van de club

De club ontvangt vervolgens een factuur voor de betaling van de lidgelden op basis van de ledenlijst.

Wens je een sportclub op te starten maar weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact op met de G-sport consulent uit jouw buurt.

Voor een community

  • je aanvraag om lid te worden;
  • de algemene gegevens;

Nadien word je gevraagd om ook nog jouw statuten of huishoudelijk reglement te bezorgen en eventueel persoonlijke gegevens van het kader.


Op de eerstvolgende algemene vergadering van G-sport Vlaanderen kan de club of organisatie definitief aanvaard worden op voorwaarde dat hij op deze algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Kan ik als individu aansluiten bij G-sport Vlaanderen?

Ofwel ga je op zoek naar een sportclub. G-sport Vlaanderenclubs in jouw buurt vind je via onze clubzoeker. Ofwel sluit je rechtstreeks aan via de individuele lidmaatschapsformule. Je kan ook aansluiten via de individuele lidmaatschapsformule. Jouw aanvraag tot individueel lidmaatschap kan je doorsturen via dit formulier.

Hoeveel kost het lidmaatschap?

Clubs betalen voor hun leden een jaarlijkse bijdrage van 15 euro (FYS, VE, VI, AU, ASS-club) of 5 euro per persoon (exclusieve PSY-clubs). Een individueel lidmaatschap kost 25 euro per jaar.  

Hoe geef ik als club leden door?

Aangesloten clubs kunnen nieuwe leden steeds doorgeven via het online platform. De betaling van de ledenbijdrage gebeurt per kwartaalfactuur. Meer info bij: Anneleen Monsieur, ledenadministratie@gsportvlaanderen.be