Ga naar hoofdinhoud

Verzekering

Basispolis sportverzekering via G-sport Vlaanderen

Wanneer je lid bent van G-sport Vlaanderen en zo bij ons geregistreerd staat, dan ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de federatie volgende polissen afgesloten:

  • Lichamelijke ongevallen uitgebreid met hartfalen: polisnummer 1.113.634/A + H
  • Burgerlijke aansprakelijkheid: polisnummer 1.113.635/A

De structuur, dekking en waarborgen van de polis kan je verder nalezen in volgende documenten:

Wat moet je doen bij een ongeval?

Het is belangrijk om tijdig aangifte te doen van een schadegeval. Doe dit zo snel mogelijk en binnen de acht dagen via het aangifteformulier. Het formulier mag je rechtstreeks bezorgen aan Arena NV. De contactgegevens vind je steeds op de formulieren of hier onderaan. De verzekeringsmaatschappij opent na ontvangst een dossier en informeert jou over de verdere stappen. Je kan de formulieren ook via het secretariaat van G-sport Vlaanderen aan Arena bezorgen. Het is belangrijk om bij alle verdere communicatie zoals het doorgeven van kostenbewijzen of doktersattesten je dossiernummer correct te vermelden. Eens het dossier volledig is, zal tot vergoeding worden overgegaan.

  • Download hier het formulier aangifte lichamelijk ongeval. Vul in het eerste luik de vragen in over het ongeval en ga vervolgens naar de dokter die dan het medische luik invult. Zorg zeker dat het formulier volledig wordt ingevuld. Let erop dat sportbeoefening tijdens de blessureperiode niet verzekerd is!
  • Een aangifte van een schadegeval burgerlijke aansprakelijkheid kan eenvoudig via mail. Zorg voor een goede beschrijving van de schade die werd veroorzaakt, de betrokkenen en de omstandigheden.

Bijkomende verzekeringen

De samenvatting en schematische voorstelling van de basispolis (zie hoger) toont aan dat die polissen al voorzien in een erg ruime dekking voor leden, niet-leden helpers en zelfs niet-leden deelnemers in het kader van sportpromotionele activiteiten. Niettemin komt bij een clubwerking en organisatie van sport heel wat kijken. Ook daar kan je als club van G-sport Vlaanderen een beroep doen op extra verzekeringen die je voordelig kan afsluiten.

Voor niet-leden die meesporten is er een verzekering tijdelijke risico's sportactiviteiten. Denk hier dan bijvoorbeeld aan een kamp of andere tijdelijke initiatieven. Er zijn ook nog andere situaties waar een extra waarborg interessant kan zijn. Wil je als VZW bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van jouw bestuurders extra verzekeren of vraagt de gemeente dat je ook een verzekering 'toevertrouwd goed' voorziet bij het huren van een sportzaal? Bekijk dan met de club of er nog een bijkomende verzekering nodig is.

G-sport Vlaanderen biedt in samenwerking met Arena NV een aantal nuttige polissen aan voor haar clubs en leden. Je kan eenvoudig gebruik maken van deze polissen via volgende formulieren. Zorg daarbij dat alles zorgvuldig wordt ingevuld en bezorgd aan Arena NV en dat alle noodzakelijke formaliteiten op tijd worden vervuld. In het bijzonder dus het tijdig opsturen van de formulieren en betaling vooraf indien een premie verschuldigd is.

Formulier Tijdelijke risico's sportactiviteiten niet-leden

Formulier Comfort optie schade aan ingebruikgenomen lokalen of accommodaties

Formulier BA bestuurders vzw en toelichting

Formulier reisverzekeringen en waarborgen

Verzekeringsattest

Een attest waaruit blijkt dat jouw club onder deze verzekeringspolis valt, kun je steeds opvragen bij het secretariaat van G-sport Vlaanderen. Een dergelijk attest kan toegevoegd worden aan o.a. subsidiedossiers.

Informatie verzekeringsagentschap

G-sport Vlaanderen vzw verzekert haar leden via de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena, Brand Whitlocklaan 165, 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Voor vragen rond verzekeringen, kan je bij G-sport Vlaanderen terecht op info@gsportvlaanderen.be.