Ga naar hoofdinhoud

Doelgroepenorganisaties - fysieke beperking

Organisaties voor personen met een fysieke beperking

Spina Bifida

Spina Bifida is een organisatie die de kwaliteit en de zorg van het leven wil verbeteren voor mensen met spina bifida. De vereniging streeft naar een maximale maatschappelijke integratie van elk individu met spina bifida en/of hydrocephalus. Vertrekkend vanuit de noden en behoeften (waaronder ook G-sport) van de leden worden initiatieven genomen en diensten verleend.

Hersenletsel Liga

De Hersenletsel Liga vzw verbindt iedereen die zich inzet voor een betere levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving. Ontmoeting, vorming, uitwisseling, wetenschap, innovatie en optimalisatie van de zorg centraal staan. Leven met NAH betekent ook sporten met NAH. Hierin is er een duidelijke nood aan ondersteuning en begeleiding.