Ga naar hoofdinhoud

Doelgroepenorganisaties - blinden en slechtzienden

Organisaties voor personen met een visuele beperking

Brailleliga

De Brailleliga ondersteunt blinde en slechtziende personen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Er wordt gestreefd naar inclusie in de maatschappij door de samenleving te sensibiliseren over de visuele beperking. Leden worden aangemoedigd om actief te leven met als gevolg minder fysieke problemen en een betere zelfstandigheid.

Licht En Liefde

Licht en Liefde helpt blinde en slechtziende personen een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Er wordt geijverd naar een inclusieve samenleving, wegwerken van drempels en toegankelijker maken van de samenleving op alle mogelijk gebieden waaronder ook sport. Licht en Liefde ondersteunt de toeleiding naar sporten binnen het dagelijks aanbod.