Ga naar hoofdinhoud

Participatiestudie: de vervolgmeting

Nood aan nieuwe data

5 Jaar geleden, in 2018, werd de sportparticipatie van personen met een beperking in Vlaanderen voor de eerste keer in kaart gebracht. Die cijfers brachten een aantal belangrijke drempels en motivatoren in aan het licht, en gaven mee vorm aan het G-sportbeleid in Vlaanderen. Ondertussen zijn we weer vijf jaar verder, en is het hoog tijd om dit onderzoek opnieuw uit te voeren. In de afgelopen vijf jaar hebben er immers niet alleen heel wat belangrijke technologische en sociale evoluties plaatsgevonden, maar heeft ook de coronapandemie ons sportgedrag veranderd. Uit de studie van 2018 kwam reeds naar voor dat personen met een beperking minder sporten dan personen zonder een beperking. Internationaal onderzoek toonde intussen ook aan dat de sportparticipatiegraad van personen met een beperking na de coronapandemie nog verder is gedaald. Daarnaast is ook het G-sportlandschap in Vlaanderen veranderd, met een fusie tussen G-sport Vlaanderen en Parantee-Psylos, en de toevoeging van een nieuwe doelgroep (i.e. personen met een chronische aandoening) aan het G-sportbeleid. Het spreekt dus voor zich dat een nieuw onderzoek zich opdringt, en daarvoor slaat G-sport Vlaanderen net zoals in 2018 de handen in elkaar met de KU Leuven voor een vervolgstudie.

Doel van de studie

Het doel van deze vervolgstudie is om up-to-date kennis en inzicht rond G-sportparticipatie te verwerven op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Deze kennis is nodig als basis voor de uitvoering van een beleid op maat. Daarbij moet rekening gehouden worden met de unieke noden en behoeften van de G-sporters. Rekening houdend met de bevindingen uit de nulmeting en de huidige evoluties, gaan we met de vervolgstudie op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoeveel personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening in Vlaanderen doen anno 2023 actief aan sport? Hoeveel van hen doen op regelmatige basis aan sport?
  • Hoe verhoudt de sportparticipatiegraad van personen met een beperking of kwetsbaarheid zich ten opzichte van de cijfers uit 2018?
  • Wat zijn anno 2023 de kenmerken van G-sportparticipatie (frequentie, context, type en sportvoorkeur) van de persoon met een beperking, kwetsbaarheid of chronische aandoening?
  • Wat zijn de verschillen voor wat betreft kenmerken van G-sportparticipatie naargelang de doelgroep?

Timing van de studie

De voorbereidingen van de studie zijn volop bezig, en we mikken erop om in het najaar van 2023 de eerste vragenlijsten uit te sturen. Tegen juni 2024 worden de eerste resultaten verwacht!

Tijdslijn Participatiestudie vervolgmeting
Tijdslijn van de vervolgmeting

Silke De Waelle

Co├Ârdinator Kennishub (1 VTE)

T.: 0472 28 00 96 silke.dewaelle@gsportvlaanderen.be