Ga naar hoofdinhoud

G-sportparticipatie: de nulmeting

Sportparticipatie van personen met een beperking of psychische kwetsbaarheid.
Sportparticipatie van personen met een beperking of psychische kwetsbaarheid volgens de nulmeting (2018).


In 2018 ging G-sport Vlaanderen op zoek naar cijfermateriaal rond de sportparticipatie van personen met een beperking. In samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven werd onderzocht hoeveel mensen met een handicap wel sporten én hoeveel er niet sporten. Er werd ook in kaart gebracht wat hun drempels en/of motieven zijn. Deze studie was de eerste studie ooit in België die deze zaken in kaart heeft gebracht, en heeft geleid tot enkele belangrijke inzichten zoals:

  • 37% van de respondenten van de vragenlijst geeft aan nooit aan sport te doen. Dit is duidelijk een groep mensen waar we moeten op inzetten om hen ook aan het sporten te krijgen.
  • De populairste sporten bij G-sporters zijn respectievelijk zwemmen, recreatief fietsen, wandelen, fitness en voetbal. De voornaamste motieven om te sporten bij de personen met een beperking die regelmatig sporten zijn er plezier aan beleven, de gezondheidsoverwegingen en het sporten met vrienden.
  • De voornaamste drempels die er zijn om te sporten zijn zich verhinderd voelen door de aandoening, het afhankelijk zijn van anderen om op de sportactiviteit te geraken, te moe zijn, en niet voldoende vaardig zijn of extra hulp nodig hebben bij het sporten.
De belangrijkste drempels tot sportparticipatie uit de nulmeting.
De belangrijkste drempels tot sportparticipatie voor personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid uit de nulmeting (2018).

We beschouwen dit onderzoek als een nulmeting. In 2023 en 2024 zal G-sport Vlaanderen in samenwerking met de KU Leuven dit onderzoek voor een tweede keer uitvoeren, rekening houdend met de aanbevelingen uit de 0-meting. Met de nieuwe vervolgmeting willen we de evolutie in G-sportparticipatie, alsook de huidige belangrijkste drempels in kaart brengen.

Silke De Waelle

Coördinator team kennis en opleidingen (0,8 VTE)

T.: 0472 28 00 96 silke.dewaelle@gsportvlaanderen.be