Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Ontvang voor jouw sportclub steun voor de stijgende energiekosten

Nieuws Voor clubs 11 januari 2023

(Van toepassing voor clubs aangesloten bij G-sport Vlaanderen)

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook de sportsector wordt geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven. De Vlaamse overheid wil de sportclubs hierbij helpen en keurde twee steunmaatregelen goed.

 1. Sportclubs kunnen vanaf februari een noodlening aanvragen om liquiditeitsproblemen op te vangen en/of te investeren in duurzame energie. Hiervoor organiseert Sport Vlaanderen een infosessie (die wordt opgenomen) op 2 februari om 9u. Alle info vind je op de website van Sport Vlaanderen. De aanvraag zelf gebeurt via Sport Vlaanderen.
 2. Sport Vlaanderen voorziet een subsidie voor sportclubs die te maken hebben met stijgende energiefacturen. De aanvraag voor deze subsidie gaat via de sportfederatie G-sport Vlaanderen. In de brief met uitgebreide informatie vind je alle info terug. Hieronder vind je een handige samenvatting.

Welke clubs kunnen aanvragen?

Clubs die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen een aanvraag bij G-sport Vlaanderen indienen.

 1. De sportclub of een aan de sportclub sport gerelateerde rechtspersoon (info in brief) staat in voor het betalen van de energierekening (gas en/of elektriciteit) van de sportinfrastructuur en/of de aan sport gerelateerde infrastructuur.
 2. De sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten. Het gaat specifiek om gas en/of elektriciteit. De sportclub toont deze aan via een jaarlijkse energieafrekening of via een voorschotfactuur.
 3. De sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij G-sport Vlaanderen.
 4. De sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via G-sport Vlaanderen een subsidieaanvraag in.
 5. De sportclub bevindt zich niet in ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

Hoe kan je een aanvraag doen?

De subsidie kan aangevraagd worden door het volgen van onderstaande stappen:

 1. Invullen van online aanvraagformulier via deze link uiterlijk op 15 februari 2023.
 2. Bezorgen van de bewijsstukken (= jaarafrekening 2021 en 2022 of voorschotfactuur 2021 en 2022) via mail naar lore.schaut@gsportvlaanderen.be. Dat mag bijvoorbeeld via een scan.

De sportclub verklaart via de indiening en de subsidieaanvraag dat de door haar bezorgde informatie correct is. De sportclub houdt de effectieve bewijsstukken voorhanden, in geval van controles door de sportfederatie of Sport Vlaanderen.

Wat daarna?

Als je de aanvraag ingevuld hebt en de bewijsstukken bezorgd hebt, ontvang je uiterlijk 1 maart een goed- of afkeuring of bijkomende vragen indien nodig. Op 15 maart dient G-sport Vlaanderen de aanvragen van de clubs in bij Sport Vlaanderen. Indien je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je het bedrag nog dit sportseizoen (dus uiterlijk 30 juni). Je hoeft hierover nadien niets meer te rapporteren. Wel dienen de bewijsstukken beschikbaar te blijven in geval van controles door Sport Vlaanderen.

Je leest de brief met uitgebreide informatie hier.

Vragen?

 1. Lees eerst de uitgebreide brief met info
 2. Bekijk de FAQ’s op de website van Sport Vlaanderen.
 3. Zijn er nog onduidelijkheden, contacteer dan je clubondersteuner. Bij specifieke gevallen koppelen we terug met afdeling subsidiëring van Sport Vlaanderen, dus doe je aanvraag dan zeker tijdig en liefst in januari.