Ga naar hoofdinhoud

Ethisch sporten

Ethisch sporten, dat is sport beleven op een plezierige en volwaardige manier én in een veilige omgeving. Samen met andere sportorganisaties investeert G-sport Vlaanderen in een ethisch sportklimaat waarbij het beschermen van ieders integriteit centraal staat.

Die integriteit moet zowel gewaarborgd zijn op het niveau van het individu (neen tegen grensoverschrijdend gedrag), de sport zelf (fair play, gelijke kansen) als de bredere sportomgeving van de sporter (aandacht voor diversiteit, inclusie, …).

Goed bestuur en de basiswaarden van G-sport Vlaanderen zorgen voor een belangrijk fundament voor een positieve en ethische sportomgeving. Daarmee is het werk echter niet af. Wij willen clubs en leden continu stimuleren en inspireren om deze houding hoog op de agenda te plaatsen!

Meld (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Was je getuige van grensoverschrijdend gedrag in de club? Zijn er signalen of heb je een vermoeden van ongepast gedrag? Ben je zelf slachtoffer van pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Praat erover en hou dit niet voor jezelf!

  • Is de situatie ernstig en dringend? Neem contact met de politie (nummer 101) of voor dringende medische hulp je arts of het noodnummer 112. Consulteer de hulplijn 1712 (bellen, mailen, chatten) voor al je vragen over geweld, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Professionele hulpverleners luisteren en ondersteunen in alle vertrouwen!

  • In veel gevallen doe je er goed aan om de vertrouwenspersoon of API van de club te contacteren. Is dat moeilijk? Geen nood. Bij G-sport Vlaanderen kan je als club of betrokkene terecht bij de federatie-API’s. Alle meldingen worden ernstig en in alle discretie en eventueel anoniem besproken. Laat iets weten op api@gsportvlaanderen.be op 09/243 11 70 of rechtstreeks bij Dieter of Lore. Bekijk hier het reactieplan van de federatie voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag.
  • Wil je liever zelf verder op zoek naar de beste hulp voor jouw situatie? Geen probleem, maar zet vooral de stap (deze wegwijzer kan je al helpen)! Melden van grensoverschrijdend gedrag kan ook zonder dat er verder actie wordt genomen. We adviseren om jouw situatie zeker te melden omdat het je gevoel misschien kan opluchten of misschien kan leiden tot betere preventie in de toekomst. Op vraag kan een melding anoniem worden geregistreerd.

Gedragscode

Ben je ouder, supporter, topsporter, recreant, trainer, vrijwilliger, official, …? Weet dan dat het de taak is van elk van ons om correct en respectvol gedrag te tonen. Sport wordt enkel een volwaardige beleving in een positief en ethisch klimaat.

Integer en positief gedrag is een noodzakelijk fundament voor G-sport en alle betrokkenen. Het welzijn van de sporters en de essentie van sport staan centraal. De federatie en de clubs delen de houding dat cool G-drag vanzelfsprekend is en dat leden (met voorop bestuurders, trainers en sporters) een voorbeeld zijn voor alle andere betrokkenen. Onze gedragscode (lees hier de volledige code) toont bijzondere aandacht voor minderjarigen (cfr. Panathlonverklaring) en kwetsbare personen en volgt de wetgeving alsook richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). Clubs worden geadviseerd om de principes van ‘goed gedrag’ continu te integreren in hun werking. De code is van toepassing op alle clubleden (bestuur, trainers, sporters, vrijwilligers,...). Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code.

De federatie wil ook clubs ondersteunen bij de communicatie en implementatie. We raden aan om de algemene gedragscode integraal toe te passen via een verwijzing in het intern reglement van de club. Daarnaast presenteren wij ook meer beknopte versies cool G-drag die vooral dienen voor communicatie en sensibilisering om in je club werk te maken van een positief klimaat. Deze kunnen ook worden voorzien van het clublogo. Ga ermee aan de slag en toon ons jouw goede voorbeeld!

Bouw aan een ethisch klimaat in de club

Voor onze clubs is het minstens even belangrijk om te kiezen voor een duidelijk beleid zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Maak werk van een actieplan en gebruik hiervoor de handige tools van de toolkit van ICES. Het creëren van een ethisch sportklimaat is dynamisch en dus nooit af. Als federatie ondersteunen wij clubs hierin via informatie en vorming.

Denk binnen de club bijvoorbeeld na over wie de rol van betrouwbaar aanspreekpunt voor sporters en hun omgeving het best kan invullen en laat iedereen weten waar ze terecht kunnen. Een club-API (wat moet je weten over de rol van club-API?) is noodzakelijk om snel te handelen en laat betrokkenen toe om eventueel binnen een vertrouwde omgeving te blijven. Hij of zij volgt daarbij een stappenplan (handelingsprotocol) en kan bovendien steeds terecht bij de federatie. Via vormingen van het 'vlaggensysteem' en 'aan de slag als API in jouw club' krijgen aanspreekpunten de nodige bagage om deze belangrijke rol in de praktijk goed in te vullen (volg hier het aanbod)

Inspiratie en informatie

Publicaties, websites en tools

Erasmus + Safe Parasport Allies
ICES

Toolkit (S)GG voor sportclubs

Vlaggensysteem - Sport met grenzen (bekijk hier de korte introductiefilm)
Sport met grenzen op jongerenmaat
Grenswijs
www.1712.be

Kieskleurtegenpesten

(Open) aanbod vormingen

ICES
Vlaamse sportfederatie (VSF)
Vlaamse Trainersschool (3 gratis e-learnings: ethiek in de sport, pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag)

Eerdere projecten en thema’s

TOP-sportomgeving – Time Out tegen Pesten
Is kiezen verliezen?