Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Verkiezingen van het competitiemanagement

1 april 2024

Aan de start van een nieuwe beleidsperiode koppelen we telkens de (her)verkiezingen van het competitiemanagement. De competitiemanager G-sporttak of het competitiemanagement G-sporttak is bevoegd de breedtesportactiviteiten met betrekking tot één G-sporttak te organiseren in overleg met de bevoegde medewerker van G-sport Vlaanderen .

Functie binnen een G-sporttak

Voor deze G-sporttakken zijn we op zoek naar de volgende functies:

Hoe kandidaat stellen

Je vult het kandidaatstellingsformulier digitaal in en mailt deze door naar bas.vandycke@gsportvlaanderen.be Graag ontvangen we deze voor 15 mei. Indien we alles goed ontvangen hebben, krijg je van ons een ontvangstbevestiging per mail. Indien er iets zou ontbreken bij je kandidatuur, dan contacteren we je en helpen we je graag verder.

Op de eerstvolgende Commissie G-sporttak vindt de verkiezing van het nieuwe competitiemanagement plaats. Alle ontvangen kandidaturen worden voorgesteld, waarna de stemming plaatsvindt. Elke aanwezige sportclub heeft één (1) stem en de verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige commissieleden. In geval van onbeslistheid zal het bestuur van G-sport Vlaanderen de doorslaggevende stem hebben.

Wanneer je verkozen bent, word je aangeduid voor de duur van vier jaren. Na afloop van de Paralympische Zomerspelen zijn de leden van het competitiemanagement of de –manager ontslagnemend maar continueren zij de werking tot de verkiezing voor de nieuwe paralympiade. Een lid van het competitiemanagement of de -manager die zijn functie om één of andere reden niet meer kan uitvoeren, kan vervangen worden. Dit gebeurt door middel van kandidaatstelling en verkiezing op een volgende vergadering van de Commissie G-sporttak.

Bas Van Dycke

Ligatrainer boccia BC1, BC2, BC4 (0,3 VTE)

T.: 09 243 11 78 bas.vandycke@gsportvlaanderen.be

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven