Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Nieuwe lidmaatschapstarieven voor G-sportclubs vanaf volgend seizoen

Nieuws Voor clubs 1 juni 2023

Op de algemene vergadering in maart keurden de aanwezige clubs de nieuwe lidmaatschapstarieven en -formules goed. De nieuwe lidmaatschapstarieven houden geen rekening meer met de doelgroep van je club, enkel bij de aard van het aanbod wordt er een onderscheid gemaakt. De tarieven gaan in vanaf het nieuwe sportseizoen op 1 juli en gelden voor alle aangesloten clubs.

Voor de aangesloten clubs gaan we vanaf komend sportseizoen naar een gelijk tarief ongeacht de doelgroep waarvoor de club actief is. Wel wordt er een opsplitsing gemaakt tussen een basislidmaatschap en een competitielidmaatschap. Een toelichting van dit onderscheid kan je hier bekijken (klik hier).

Waarom nieuwe lidmaatschapstarieven?

Bij het opstellen van de nieuwe tarieven contacteerden we verschillende soorten clubs. Het werd dan ook meteen duidelijk dat een onderscheid binnen de lidmaatschappen zich opdrong. Bij de huidige tarieven maakten we nog opsplitsing op basis van de doelgroep. Tot op vandaag bestond er nog een verschillend tarief voor clubs van het oude Psylos en clubs van het oude Parantee. Nochtans bieden we als huidige organisatie (G-sport Vlaanderen) dezelfde ondersteuning en return aan alle clubs. Een opsplitsing op basis van een doelgroep is bijgevolg niet meer logisch. De tarieven zijn bovendien al jarenlang niet meer veranderd. Het bedrag dat toegepast werd, dateert van een tiental jaar terug.

G-sport Vlaanderen is de unisportfederatie voor G-sport, maar voor veel clubs of leden vervullen we de rol van een multisportfederatie, want niet iedereen doet aan competitie. Vandaar dat de nieuwe lidmaatschapstarieven rekening houden met het aanbod van de G-sportclub.

We willen clubs aansporen om al hun trainers op de ledenlijst van de club te zetten. Daarnaast willen we ook een ruime verzekering aanbieden voor vrijwilligers die de club doen draaien. Dit kan binnen een vast jaarlijks clubbedrag. De nieuwe lidmaatschapstarieven bevatten volgende handvatten.

  1. Voor elke doelgroep gelijkaardige principes
  2. Opsplitsing op vlak van aanbod namelijk basis vs. competitie
  3. Standaard bedrag voor aansluiting inclusief trainers en clubkader

Het nieuwe tarief

Vanaf 1 juli 2023 en dus voor het seizoen 2023-2024 betalen clubs een vast bedrag van 100 euro per jaar waarbinnen clubkader (trainers en bestuur) gratis op de ledenlijst staan. Losse vrijwilligers zijn sowieso verzekerd binnen de polis van een aangesloten club bij G-sport Vlaanderen.

Daarnaast betaal je voor een basislidmaatschap 12 euro per aangesloten sporter en 20 euro per sporter actief in competitie. Dit onderscheid zal je kunnen aanduiden via de clubmodule.

Je vindt in deze tabel terug welk sportaanbod onder competitief aanbod valt.

Return

Welke return krijg je hiervoor? Hieronder bieden we jullie een mooi overzicht van welke return je ontvangt als aangesloten G-sportclub. Als G-sport Vlaanderen blijft het één van onze basistaken om de clubs op maat en proactief te begeleiden, daarnaast willen we ook andere organisaties en individuele sporters de kans geven om lid te worden van onze community. Ontdek de andere lidmaatschapsformules.