Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Kleurcodes in de sport: naar een transparant systeem voor de sportsector

Nieuws 26 augustus 2020

Om de sportsector zo goed mogelijk te ondersteunen in de opstart van het nieuwe seizoen, werd een systeem met kleurcodes voor de sport uitgewerkt. Deze codes (groen, geel, oranje, rood) geven de ernst van de coronasituatie in ons land op dat moment weer, alsook de daarbij geldende maatregelen.

Op woensdag 26 augustus bereikten de sportministers van de drie gemeenschappen, in samenspraak met het brede sportveld, een akkoord over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood (raadpleeg hier het persbericht). Daarmee wordt een duidelijk kader geboden voor de sportoefening vandaag, maar liggen er ook scenario’s klaar voor als de situatie regionaal of lokaal zou verslechteren.

Wat houden de codes in?

We starten het seizoen met code geel in heel Vlaanderen (d.d. 26 augustus) en hopen met de hele sportsector dat we niet moeten evolueren naar een strengere code. De laatste richtlijnen van 29 juli, blijven van toepassing bij deze code geel.

Raadpleeg voortaan deze basisdocumenten bij de organisatie van of deelname aan sportactiviteiten:

Lokaal strengere code mogelijk: informeer je goed in je gemeente

Steden en gemeenten zijn nog steeds bevoegd om zelf autonoom een kleurcode uit te roepen die strenger is dan afgekondigd door een hoger beleidsniveau, naargelang de ernst van de lokale coronasituatie. Informeer dus ook naar de kleurcode die binnen je eigen stad of gemeente van toepassing is.

Activiteiten Parantee-Psylos

Binnenkort zullen we bij alle activiteiten en evenementen van Parantee-Psylos ook de kleurcode plaatsen: raadpleeg onze activiteitenkalender voor de meest recente updates
We starten overal met code geel en hopen dat dit zo blijft, maar we houden de ook de kleuren van de lokale overheden in het oog.