Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Groen licht voor G-sport Vlaanderen!

Nieuws 22 april 2022

Met een overgrote meerderheid werd op de algemene vergadering van Parantee-Psylos de fusie met G-sport Vlaanderen goedgekeurd. Eerder deed ook de algemene vergadering van G-sport Vlaanderen dat. G-sport Vlaanderen is ook officieel goedgekeurd als naam van de vernieuwde G-sportorganisatie. “De eengemaakte organisatie zal een grote bereik hebben waardoor we nog meer Vlamingen met een beperking, een kwetsbaarheid of een chronische ziekte de kans geven om te sporten", aldus minister van Sport Ben Weyts.

“We schrijven met deze fusie weer een stukje G-sportgeschiedenis”, aldus Stef Dehantschutter, kersverse voorzitter van G-sport Vlaanderen, die de rol overneemt van Marc Vergauwen. “We evolueren naar één aanspreekpunt voor alle G-sporters in Vlaanderen. We zullen beter ten dienste kunnen staan van alle personen met een kwetsbaarheid, beperking of chronische aandoening.”

Wat doet G-sport Vlaanderen?

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle (potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities. G-sport Vlaanderen:

… werkt op een systemisch niveau drempels van sportparticipatie weg;
… verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren;
… ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties die zich op een competitieve, recreatieve of laagdrempelige manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening;
… begeleidt topsporters met een beperking op maat.

De fusie komt er in het teken van het nieuw Vlaams decreet. “De eengemaakte organisatie zal een grote bereik hebben waardoor we nog meer Vlamingen met een beperking, een kwetsbaarheid of een chronische ziekte de kans geven om te sporten", aldus minister van Sport Ben Weyts.

De vernieuwde fusieorganisatie blijft erkend als sportfederatie in het desbetreffende decreet, maar wordt ook een dienstverstrekker, een kenniscentrum en een aanspreekpunt voor iedereen die interesse heeft in G-sport. Het zal daarbij ook gaan om andere sportorganisaties, clubs, scholen en zorginstellingen die G-sport willen integreren in hun aanbod. “Mensen met een beperking, kwetsbaarheid of aandoening zijn de grote winnaar, we willen hen maximaal sport- en beweegkansen aanreiken, door op alle mogelijke manieren naar samenwerkingen te zoeken”, aldus Stef Dehantschutter.

Rebranding Parantee-Psylos & G-sport Vlaanderen

Op de eerste algemene vergadering van de nieuwe fusieorganisatie werd meteen ook de naam door een overgrote meerderheid van de aanwezigen goedgekeurd: G-sport Vlaanderen. De AV koos daarmee de kaart van de duidelijkheid.

Tegen de zomer worden alle digitale kanalen aangepast. We zullen tijdelijk met een korte overgangsperiode zitten waarbij je zowel Parantee-Psylos als G-sport Vlaanderen nog regelmatig zal zien passeren, daarachter schuilt één warme organisatie die 100% non-stop voor jullie klaarstaat.

Alle medewerkers blijven bereikbaar op hun huidige mailadressen, binnenkort zullen ze ook allemaal een voornaam.naam@gsportvlaanderen.be-mailadres krijgen.