Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

G-sport Vlaanderen speelt met nieuw logo in op evolutie van G-sport in Vlaanderen

Nieuws 29 juni 2022

Op 29 juni lanceert G-sport Vlaanderen een nieuw logo waarmee het inspeelt op de evolutie van G-sport in Vlaanderen en de vernieuwde rol van de organisatie. Het nieuwe logo vindt zijn inspiratie in het oude logo, maar verlegt een grens.

Eind maart fusioneerden G-sportfederatie Parantee-Psylos en kenniscentrum G-sport Vlaanderen. Daarmee evolueerde de organisatie naar één aanspreekpunt voor alle G-sporters in Vlaanderen. Het nieuwe G-sport Vlaanderen richt zich in de eerste plaats tot alle G-sporters, ook zij die nog niet actief zijn of niet in clubverband sporten. Daarnaast willen we als middenveldorganisatie via vele samenwerkingen de sport- en beweegkansen van alle personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en chronische aandoening in Vlaanderen doen toenemen.

Die laatste doelgroep is nieuw voor ons, en daarmee beantwoorden we aan de bredere definitie van G-sport die door de Vlaamse regering werd uitgeschreven: G-sport is de verzamelnaam voor elke sportbeoefening of aangepaste beweegvorm van personen met beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening.

Meer dan ooit tevoren richt G-sport Vlaanderen zich op een breed en divers doelpubliek, en bovendien vult elke G-sporter de wijze waarop er aan sport en beweging gedaan wordt, naar eigen wens in: van helemaal inclusief tot exclusief of aangepast, en elke mogelijke tussenvorm daarvan.

Die evoluties willen we kracht bijzetten met een herkenbaar, dynamisch en toegankelijk logo voor onze organisatie.

Nieuw logo

Uit die evoluties volgde de behoefte naar een nieuw logo, waarmee we op een positieve manier alle betrokken sporters of organisaties willen bereiken. Communicatiebureau Billie Bonkers ontwikkelde het nieuwe logo op basis van de bevindingen en feedback uit een participatief project met focusgroepen (sporters, clubs, actoren…) en diepte-interviews in aanloop naar de fusie tussen G-sport Vlaanderen en Parantee-Psylos.

Nieuw logo G-sport Vlaanderen
Nieuw logo G-sport Vlaanderen

Met ons nieuw logo maken we een stijlbreuk met het voorgaande door de keuze voor een opvallend beeldmerk. De drie geometrische vormen vonden hun inspiratie in de grote letter ‘G’ en kleine letter ‘g’, en staan voor diversiteit en dynamisme. Ook de kleuren zijn een knipoog naar de oude logo’s. Het beeldmerk zal bepalend zijn in onze huisstijl, waarmee we een hoge herkenbaarheid creëren. Met het logo willen we ons breder publiek en netwerk inspireren en verbinden. We verleggen een grens. Donkerblauw is de letterkleur, dat is toegankelijk voor blinden en slechtzienden.

De grote letter 'G' als basis voor het nieuwe beeldmerk.
De grote letter 'G' als basis voor het nieuwe beeldmerk.
De kleine letter 'G' als basis voor het nieuwe beeldmerk.
De kleine letter 'G' als basis voor het nieuwe beeldmerk.

Wat doet G-sport Vlaanderen?

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle (potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities.​

  • Werkt op een systemisch niveau drempels van sportparticipatie weg; ​
  • Verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren;​
  • Ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties die zich op een laagdrempelige, recreatieve of competitieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening; ​
  • Begeleidt topsporters met een beperking op maat.