Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Fusie Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen: op naar 1 sterke G-sportorganisatie

Nieuws 4 juni 2021

In november 2020 kondigde Vlaams minister van Sport Ben Weyts aan dat Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen, de twee grootste organisaties voor sporters met een beperking of kwetsbaarheid in Vlaanderen, fusioneren tegen 1 januari 2022. En daarvoor zijn de eerste stappen intussen gezet.

De voorbije maanden zijn de eerste stappen gezet richting een eengemaakte organisatie voor G-sport Vlaanderen en Parantee-Psylos. Momenteel wordt de opdracht van de toekomstige organisatie volop uitgewerkt. Ook de interne medewerkers (zie groepsfoto) van beide organisaties hebben elkaar ondertussen beter leren kennen. Zij kijken er met veel goesting naar uit om in de toekomst een sterk team te vormen dat zich inzet voor alle G-sporters!

De eengemaakte fusieorganisatie zal niet alleen een sportfederatie en een ledenorganisatie zijn, maar ook een dienstverstrekker, een kenniscentrum en een aanspreekpunt voor iedereen die interesse heeft in G-sport, het zal daarbij ook gaan om andere sportorganisaties, clubs, scholen en zorginstellingen die G-sport willen integreren in hun aanbod. “Eén plus één zal in dit geval meer dan twee zijn. De fusieorganisatie zal een groter bereik hebben, zodat we nog meer kunnen inzetten op de Vlamingen met een beperking, kwetsbaarheid of een chronische aandoening die vandaag nog niet aan sport kunnen doen.”, aldus minister Ben Weyts.

De komende maanden houden we jou graag op de hoogte over de volgende stappen. Heb je een vraag over het fusietraject? Neem dan contact op met jessica.desmet@parantee-psylos.be

Raadpleeg hier de website van G-sport Vlaanderen