Ga naar hoofdinhoud

Wat is classificatie?

Classificatie groepeert G-sporters in sportklassen, dit is volgens de impact van de beperking op de prestatie binnen de sporttak of sportdiscipline. Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of –discipline mag meedoen in competitieverband. Het is een extra indeling bovenop die van gewicht, geslacht of leeftijd. Het zorgt er voor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportklasse zo gelijkwaardig mogelijk is.

De classificatie is een screening en bestaat uit verschillende genormeerde fasen:

- De sporter heeft minstens één van de tien erkende beperkingen voor competitieve sportbeoefening.

- De erkende beperking is toegelaten in de gekozen sporttak. Ngl. de sporttak zijn één, meerdere of alle erkende beperkingen toegelaten.

- De sporter voldoet aan de minimale beperking van de gekozen sporttak. Ngl. de sporttak verschillen de minimale criteria van de toegelaten beperking(en).

- De sporter krijgt een sportklasse en een status (geldigheidsduur) toegekend. Ngl. de sporttak zijn er één of meerdere sportklassen en elke sportklasse heeft zijn eigen specifieke normen.

In teamsporten, zoals rolstoelbasketbal, krijgen de spelers classificatiepunten als sportklasse toegekend. Hoe lager de punten, hoe groter de beperking van de sporter is. Hoe hoger de punten, hoe kleiner de beperking van de sporter is. Op het speelveld mogen de spelers van een team een bepaald aantal totaalpunten niet overschrijden, zodat de teamopstelling een specifiek tactisch inzicht vraagt van de coach.

De screening gebeurt adhv een medisch dossier, medische consultatie, sportspecifieke functionele proeven en/of wedstrijdobservatie.

Wanneer een sporter in een bepaalde fase de norm niet haalt, betekent dit niet altijd dat hij geen beperking heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een sporter een beperking heeft die in die sporttak niet toegelaten wordt of dat de mate van de beperking onvoldoende is voor die sporttak. Deze sporter kan verder op recreatieve basis sporten. Hij kan ook deelnemen aan competities waar het hebben van een sportklasse niet verplicht is of waar het sporttechnisch reglement uitzonderingen toelaat.

Bocciaspeler bij classificeerder
Bocciaspeler bij classificeerder