Ga naar hoofdinhoud

Tekstversie video classificatie

Classificatie is heel belangrijk in G-sport, want zonder classificatie is eerlijke G-competitiesport niet mogelijk. Het bepaalt wie G-competitie mag doen en wie niet, en groepeert G-sporters in sportklassen.

G-sporters die niet voor G-competitiesport in aanmerking komen, kunnen uiteraard blijven genieten van G-sport, maar niet in een paralympisch traject.

Het classificatiesysteem is verschillend per sporttak, maar het doel is altijd hetzelfde: de impact van de beperking op de prestatie minimaliseren.

Classificatie lijkt complex, maar dat zijn mensen ook! Geen enkele G-sporter is helemaal identiek.

In elke sportklasse bestaat een waaier aan beperkingen waardoor G-sporters in eenzelfde klasse verschillend kunnen lijken van hun tegenstanders.

Het classificatietraject

Om geclassificeerd te worden, moeten G-sporters een medisch dossier aanleveren, sport- en handicap-specifieke testen afleggen, en kunnen ze geobserveerd worden tijdens competitie.

Tijdens het classificatietraject moeten G-sporters hun uiterste best doen om een juist beeld van hun beperking te geven. Eén begeleider mag de G-sporter tijdens dit traject vergezellen.

Om aan nationale G-competities deel te nemen, moet de G-sporter de nationale classificatieprocedure doorlopen. Die wordt gecoördineerd door de Vlaamse G-sportfederatie en weerspiegelt zo veel mogelijk de internationale classificatieprocedure.

Om aan internationale G-competities deel te nemen, moet de sporter de internationale classificatieprocedure doorlopen. Die wordt gecoördineerd door de respectieve internationale sportfederatie. Het resultaat vervangt altijd dat van de nationale classificatie.

Het classificatiepanel beslist in welke klasse de G-sporter competitie mag doen. De classificeerders volgden een opleiding van de internationale sportfederatie en hebben een relevant beroepsdiploma, zij zijn bv. kinesist of oogarts.

Opzettelijk bedrog

Iemand die geen juist beeld van de beperking geeft, pleegt opzettelijk bedrog. Als dit wordt bewezen, kan de G-sporter of zijn omkadering gestraft worden via de juridische commissie.

Het vergelijken van competitieresultaten of besttijden vormt op zich geen bewijs voor opzettelijk bedrog.

Wijziging van sportklasse.

Een G-sporter kan tijdens zijn sportcarrière omwille van verschillende redenen van klasse veranderen. Dit betekent niet dat hij opzettelijk bedrog pleegde voordat zijn klasse veranderde.

Naargelang de aard van de beperking kan een G-sporter tijdens zijn sportcarrière meerdere keren geclassificeerd worden.

Een internationale federatie kan omwille van een vermoedelijk onjuiste klasse een G-sporter het classificatietraject opnieuw laten doorlopen. G-sporters moeten ook opnieuw het classificatietraject doorlopen als de classificatieregels wijzigen.

Conclusie

Classificatie is niet de sleutel tot succes in G-sport: andere aspecten beïnvloeden de prestatie zoals talent, training, techniek en goede begeleiding. Sporters met de zwaarste beperking in hun klasse hebben al gouden medailles gewonnen.

Bezoek onze website www.gsportvlaanderen.be/classificatie voor meer info.