Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Tweede editie traject ledenwerving afgerond: "Zeer verrijkend met de achtergrond die ik al had"

Tussen 28 januari en 26 mei namen dertien sportclubs deel aan het traject ledenwerving van G-sport Vlaanderen. Een intensief programma met twee livesessies, tussentijdse online sessies en één op één opvolgingsgesprekken door G-sport Vlaanderen met de clubs. Het traject stond open voor zowel G-sportclubs als sportclubs aangesloten bij een reguliere federatie. "Zeer verrijkend met de achtergrond die ik al had".

Sportclubs hebben vaak te maken met drop-out of een beperkte ledeninstroom. Vanuit die nood stelde G-sport Vlaanderen in 2023 een traject ledenwerving op. Een intensief programma waarin de federatie samen met de clubs op zoek ging naar quick wins en oplossingen binnen het aspect ledenwerving. Tijdens het traject werd er gewerkt rond drie thema's; promotie & communicatie, binding & beleving en netwerk & samenwerking. Door de geslaagde editie in 2023 werd het traject herhaald in 2024, met succes.

Verloop traject

In december 2023 organiseerde G-sport Vlaanderen drie introductiesessies voor clubs die interesse hadden in het traject. 21 clubs namen deel, waarvan er zich vervolgens dertien inschreven voor het traject. Bij de deelnemende clubs zaten drie G-sport Vlaanderen clubs en tien clubs aangesloten bij een reguliere sportfederatie. De clubs uit het traject werken met verschillende doelgroepen. Op die manier ontstaan er nieuwe inzichten en verbreed je als club je horizon.

Op 28 januari vond in Gent een eerste livesessie plaats. Een intensieve sessie waarbij aan de hand van good practices, input van experten en interactieve denkoefeningen de clubs werden geïnformeerd en geënthousiasmeerd om na de sessie met concrete acties aan de slag te gaan binnen de club.

Tussen de eerste en tweede livesessie werden tussentijdse online infosessies gehouden rond de verschillende thema's. Zo kwam onder meer drop-out bij jongeren en online zichtbaarheid terug. Net voor de tweede livesessie in mei hadden de deelnemende clubs de optie om een één-op-één gesprek in te plannen met G-sport Vlaanderen. Tijdens zo'n gesprek werd er gepolst naar de huidige status van de uitgevoerde acties en de noden die er nog zijn.

Eind mei ontvingen we een tweede en laatste keer alle clubs in Gent voor de afsluitsessie. Tijdens deze sessie lieten we de input voornamelijk uit de clubs komen en maakten we een lijst op met tal van tips die doorheen het traject aan bod kwamen. We sloten het traject af door gezamenlijk dé acht beste tips uit het traject ledenwerving editie 2024 te selecteren. Zo eindigt elke editie van het traject op een andere, unieke manier.

Ontdek de acht tips uit het traject ledenwerving 2024 hieronder.