Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Tijdelijke sportbegeleider gratis verzekerd

Voor clubs 12 oktober 2020

Sommige van onze sporters doen beroep op een sportbegeleider, een persoon die kan helpen op weg van/naar het sportveld maar ook tijdens het sporten. Parantee-Psylos heeft beslist om deze extra begeleiders binnen onze aangesloten clubs gratis te verzekeren.

Meestal voorzien clubs zelf een begeleider en maakt dit deel uit van de sportwerking. Met de corona-maatregelen moet die begeleider uiteraard iemand zijn uit het groepje van nauwe contacten van de sporter. Deze mensen die tijdelijk optreden als begeleider kunnen nu verzekerd worden via de federatie zonder kost voor de clubs of de begeleiders zelf.

Om deze verzekering correct te voorzien, moeten de clubs volgende zaken doen:

  • De Corona-maatregelen en de 6 basisregels respecteren
  • De lijst van extra vrijwillige begeleiders doorgeven op info@parantee-psylos.be VOORALEER de eerste begeleiding plaatsvindt. De begeleider blijft dan verzekerd en dit moet niet bij elke activiteit opnieuw worden doorgegeven. Geef ons alvast een seintje wanneer je denkt dat jouw club hier gebruik van zal maken.
  • TIP: Clubs houden best een (excel-)tabel bij met de datum van de eerste begeleiding en de naam van de vrijwilliger. De club kan dan steeds dezelfde tabel bezorgen aan de federatie en dit mag telkens integraal wanneer nieuwe namen worden bijgevoegd. Ook schrappingen kunnen best worden aangeduid in de tabel zonder de persoon volledig te verwijderen.

Aangezien Corona ons nog een tijd zal parten spelen, voorzien we de verzekering ook voor het jaar 2021. (foto Frank Van Hollebeke dateert van pre-corona periode)