Ga naar hoofdinhoud

Integratiebeleid

G-sport Vlaanderen is een sportfederatie met een open blik. In 1999 startten we het integratiebeleid, naar het voorbeeld van andere Europese landen o.a. Nederland.

In de beleidsperiode 2005-2008 waren sporters met een handicap de doelgroep voor de reguliere federaties binnen de facultatieve opdracht 'prioriteitenbeleid'. Dit gaf het integratiebeleid een nieuwe impuls die resulteerde in een samenwerking met 10 sportfederaties. In meer dan 80 reguliere sportclubs werd een G-werking opgestart, de zogenaamde ankerclubs.

Het integratiebeleid ontwikkelde verder en breidde zich verder uit om een ruimer en kwaliteitsvoller sportaanbod voor personen met een beperking te creëren. Eind 2016 telden we 26 partnerfederaties en 162 integratieclubs.

Vanaf 2017 verankert de Vlaamse overheid het integratiebeleid in het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector als extra basisopdracht voor onze organisatie. Met een samenwerkingsprotocol wil G-sport Vlaanderen haar ondersteuningsmogelijkheden duidelijker in kaart brengen, nog meer op maat van haar partnerfederaties werken, samenwerkingen naar een hoger niveau brengen en nog meer sportfederaties aanzetten om G-sport te integreren in de basiswerking.

Een nauwere samenwerking met de consulenten sporten zonder drempels van Sport Vlaanderen en G-sportconsulenten van steden ondersteunt G-sport Vlaanderen de reguliere sportfederaties in de begeleiding van sportclubs die een G-werking willen opstarten of verder uitbouwen.

Download het integratiebeleid ondersteuningspakket

Download het partnerprotocol

Ondersteuning door G-sport Vlaanderen

We ontwikkelen en vernieuwen tools in functie van doestellingen die we in het beleidsplan ’21-’24 opnamen maar ook op vraag van onze partnerfederaties. Dus wie een vraag heeft mag die ons steeds bezorgen via elien.moerman@gsportvlaanderen.be

Goede voorbeelden van partners van G-sport Vlaanderen