Ga naar hoofdinhoud

In beweging met autisme

Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting zijn we begin 2023 gestart met een project “In beweging met autisme”. Het project wil de bewustwording en kennis bij trainers verhogen over hoe ze hun sport autismevriendelijk kunnen maken. Zo willen we uiteindelijk meer kansen bieden aan mensen met autisme om te kunnen sporten en bewegen.

Wat komt er in het project nog aan?

In deze fase zetten we volop in op workshops in beweging met autisme. Deze werd al een eerste keer georganiseerd in de maand mei. Dankzij de projectmiddelen van de Koning Boudewijnstichting kunnen we de komende periode een aantal gratis workshops aanbieden. Het aanbod zal ook op termijn blijven bestaan tegen een faire deelnameprijs.

In de eindfase van het project vanaf eind 2023 trekken we naar een aantal clubs met als doel om situaties in de club of sportsessies onder de loep te nemen en te bespreken. Het kader van het AutismeBeleefCircuit biedt voor deze mentorsessies of intervisies een goeie kapstok om mee aan de slag te gaan naast uiteraard (veel) praktijkervaring van aanwezige trainers.

Wat kan jij doen?

Ben je een trainer met interesse in de workshop? Blijf onze kalender in de gaten houden. Van zodra concrete sessies worden vastgelegd met locatie en tijdstip, dan lees je dit daar. De komende periode komt hoe dan ook elke provincie in Vlaanderen aan bod.

Kan jouw club al heel wat trainers mobiliseren voor deze workshop? Neem contact met ons en we bekijken of we samen een workshops kunnen plannen. Zoals hoger vermeld kan dit dankzij het project tijdelijk gratis. We bekijken de aanvragen en plannen in met aandacht voor spreiding in tijd en locatie.

Heb jij zelf al veel ervaring in het trainen en begeleiden van sporters met autisme?

  • Ook dan kan de workshop in beleving met autisme nuttig zijn omdat je tijdens de sessie kijkt vanuit het perspectief van personen met autisme samen met andere trainers actief in de sport. (Ter info: volgde je eerder al het AutismeBeleefCircuit, dan is deze workshop herhaling).
  • Voel je er iets voor om jouw expertise te delen met andere trainers, dan kan jij misschien later ook aan de slag als mentor. Laat het ons weten en wij nemen heel graag met jou contact om hier verder over te praten.

Neem contact met ons via mail (klik hier) en we spreken verder af wat mogelijk is.

Ons project in een notendop

Mensen met autisme vallen vaak uit de boot in de georganiseerde sportcontext, mede omdat het aanbod weinig aangepast is aan hun noden, en weinig trainers de juiste kennis of ervaring hebben om hier op een correcte manier mee om te gaan. Dit kan ervoor zorgen dat mensen met autisme sneller stoppen met sport en zo minder gaan sporten, wat leidt tot gezondheidsrisico’s en een verhoogd risico op sociaal isolement.

Daarom zet dit project in op een autismevriendelijke en inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor iedereen om te sporten en bewegen op maat. Via een erkende methodiek willen we sportbegeleiders concrete tools en handvaten bieden om sporters met autisme te begeleiden. Het project richt zich zowel op reguliere clubs als op G-sportclubs. In de eerste fase die van start gaat in het voorjaar van 2023 zullen we vormingen aanbieden voor trainers, waar theoretische inzichten vertaald zullen worden naar praktijkgerichte vormingssessies. In een tweede fase, die van start gaat in het najaar van 2023, zullen we mentorsessies tijdens de training aanbieden. Hierbij kunnen trainers leren van elkaar en van de experten aan de hand van concrete voorbeelden waarmee een antwoord geboden kan worden op specifieke coachingsvragen. Een samenvatting van het project kan je via de projectposter bekijken.