Ga naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over de UiTPAS in jouw sportclub

Mensen met een laag inkomen ondervinden heel wat financiële drempels om te kunnen sporten in een sportclub. Het lidgeld neemt vaak een grote hap uit hun beperkte budget. Daarnaast brengt deelname aan georganiseerde sportactiviteiten ook bijkomende kosten met zich mee zoals de aankoop van sportkledij. Ook een drankje met medesporters na de sportactiviteit of een bijkomend engagement zoals deelname aan externe organisaties of fondsenwervende activiteiten zijn niet altijd haalbaar.

Ook binnen onze G-sportclubs zijn er heel wat sporters met een laag inkomen. Door in te stappen in het systeem van UiTPAS, kan je alvast heel wat drempels wegwerken. Via onderstaande vragen helpen we je graag op weg!

Heb je nog vragen rond UiTPAS en het gebruik ervan in je club?

Je kan met al jouw andere vragen op www.uitpas.be terecht.

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de vragen waar we op deze pagina alvast een antwoord op geven.

 1. Wat is UiTPAS?
 2. Hoe weet ik of UiTPAS financieel haalbaar is voor mijn club?
 3. Waarom zou mijn club instappen in het systeem van UiTPAS?
 4. Is er een UiTPAS in mijn gemeente?
 5. Hoe kunnen we met onze sportclub instappen in het UiTPAS-systeem?
 6. Wat als er geen UiTPAS in mijn gemeente is?
 7. Wat is een groepspas met kansentarief?

1. Wat is UiTPAS?

De UiTPAS is een spaarkaart voor iedereen. Met de UiTPAS kan je punten sparen: in de sporthal, de bib, het cultuurcentrum, de sportclub,… Deze punten kan je omruilen voor bijvoorbeeld een gratis zwembeurt, een museumbezoek, een film in het cultuurcentrum,…

Wie een laag inkomen heeft, kan een UiTPAS met kansentarief aanvragen. Daarmee kan je binnen jouw UiTPAS-regio aan een verminderd tarief deelnemen aan heel wat cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten.

Om een UiTPAS met kansentarief te krijgen, moet je een bewijs tonen van bijvoorbeeld een verhoogde tegemoetkoming, collectieve schuldenregeling, leefloon, via een sociaal onderzoek, … Deze voorwaarden worden lokaal vastgelegd, vraag dus na in jouw gemeente welke afspraken daar gelden!

Via een solidaire kostendeling betalen zowel de gebruiker, aanbieder als lokale overheid een deel van de kost om zo mensen met een laag inkomen te kunnen laten participeren.

Alle info over UiTPAS vind je op www.uitpas.be en dit filmpje geeft alvast een mooi voorbeeld hoe de UiTPAS in de sportclub kan gebruikt worden.

Wat houdt de solidaire kostendeling in?

Het systeem van de UiTPAS werkt via een solidaire kostendeling waarbij zowel de deelnemer, aanbieder (sportclub) als de lokale overheid bijdragen in de kosten. In de meeste gemeenten is deze verdeling zoals hieronder:

Wie?

Bijdrage in de kosten

Deelnemer20% van het lidgeld
Sportclub40% van het lidgeld
Gemeente40% van het lidgeld

Sommige gemeenten gebruiken een andere verdeling. En in andere gemeenten zoals bijvoorbeeld in Gent wordt vanaf 5% leden met kansentarief ook het deeltje van de sportclub door de gemeente betaald.

Vraag na wat het systeem in jouw gemeente is! Bij de sportdienst, vrijetijdsdiensten of het sociaal huis helpen ze jou hierrond graag op weg.

2. Hoe weet ik of UiTPAS financieel haalbaar is voor mijn club?

Het lidgeld dat sporters betalen, dekt vaak heel wat kosten in de club: huur infrastructuur, materiaal, trainers,… Als leden met een UiTPAS met kansentarief betalen, zal de club minder inkomsten ontvangen. Door een eenvoudige rekensom te maken, kan je nagaan welke inkomsten jullie voor deze leden uiteindelijk ontvangen. Een voorbeeld daarvan hieronder.

Het invoeren van de UITpas met kansentarief kan de drempel naar je sportclub verlagen. Een stijgend aantal leden in combinatie met gelijkblijvende algemene kosten (vb. accommodatie, trainer..) zorgen een beperkte impact op de inkomsten.

Vind je het moeilijk om in te schatten hoe jouw sportclub financieel sterk kan blijven binnen het UiTPAS-verhaal? Neem contact op met de clubondersteuner en we helpen je graag op weg.

Voorbeeld van lidgeld met UiTPAs in de club:

Lidgeld (100%)Dit betaalt het lid (20%)Dit draagt de club bij (40%)Dit ontvangt de club (60%)

25

5

10

15

50

10

20

30

75

15

30

45

100

20

40

60

125

25

50

75

150

30

60

90

200

40

80

120

3. Waarom zou mijn club instappen in het systeem van UiTPAS?

Heel wat sporters met een beperking of kwetsbaarheid hebben een laag inkomen. Ook al is het sportaanbod op maat, zorgt de financiële drempel er vaak nog voor dat sporters niet kunnen deelnemen of dat ze bepaalde keuzes moeten maken om financieel rond te komen.

Via de sportclub mensen samenbrengen, sporten en plezier maken, zou daarbij voor iedereen mogelijk moeten zijn. Door mee te doen met UiTPAS, dragen jullie hiertoe bij.

Vanuit G-sport Vlaanderen willen we graag dat alle mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening kunnen sporten. Vaak ervaren zij al heel wat drempels naar sport toe. We gaan graag samen met jullie mee op zoek hoe we ook de financiële drempels kunnen wegwerken. Heb je hier vragen over? Neem dan zeker contact met ons op!

Daanaast kan je door te werken met UiTPAS ook nieuwe leden aanspreken, voor wie het anders financieel niet haalbaar is om aan te sluiten bij de sportclub!

In Sportclub Boezjeern (Eeklo) kunnen alle leden met UiTPAS met kortingstarief betalen. Voor de leden die afkomstig zijn uit een andere UiTPAS-regio of die in een gemeente zonder UiTPAS wonen, wordt hetzelfde kortingstarief op basis van dezelfde voorwaarden toegepast. De club draagt daarvoor zelf de kosten. Daarnaast is er de mogelijkheid om ook per 4 maanden of per half jaar lid te worden.

4. Is er een UiTPAS in mijn gemeente?

In nog niet alle gemeenten in Vlaanderen is er een UiTPAS. Weet je niet of er in jouw gemeente al een UiTPAS is? Neem een kijkje op UiTPAS | Activiteiten in de regio.

5. Hoe kunnen we met onze sportclub instappen in het UiTPAS-systeem?

Neem een kijkje of jouw gemeente meedoet met UiTPAS. Klik via dit overzicht door naar jouw gemeente. Daar vind je meteen ook de contactinfo. Ook jouw lokale sportdienst helpt je graag op weg!

6. Wat als er geen UiTPAS in mijn gemeente is?

Als er geen UiTPAS in jouw gemeente is en je wil je toch graag inzetten voor mensen in armoede zijn er ook andere mogelijkheden. Vaak bestaan er lokaal andere systemen die mensen in armoede ondersteunen om te participeren in vrije tijd. Vraag na bij het sociaal huis of OCMW op welke manier zij mensen met een laag inkomen kunnen ondersteunen bij betalen van lidgeld.

Wil je graag dat er een UiTPAS in jouw gemeente komt? Stel dan zeker de vraag aan het sociaal huis of jouw sportdienst. Misschien hebben anderen uit jouw regio al dezelfde vraag gesteld en gaat de gemeente wel met jouw vraag aan de slag!

Voor sporters met een laag inkomen kan het ook helpen als ze lidgeld in stukjes kunnen betalen. Geef dit bij inschrijven ook steeds mee, zodat dit gemakkelijker bespreekbaar is. Of biedt zelf een lager tarief van lidgeld aan voor wie het moeilijk heeft om te betalen. Zorg voor een discreet aanspreekpunt in de club bij wie sporters terecht kunnen met deze vragen.

Sportclub Zedelgem Lions kan geen gebruik maken van het UiTPAS omdat zij niet in een UiTPAS-regio gevestigd zijn. Maar zij doen wel heel veel inspanningen om mensen met een laag inkomen de kans te bieden om te kunnen sporten:

 • Korting voor leden uit hetzelfde gezin
 • Korting voor leden met een verhoogde tegemoetkoming of leden die in het bezit zijn van een geldige European Disability Card
 • Info bieden over tussenkomst in sociaal, culturele en sportieve participatie via het OCMW
 • Mogelijkheid om lidgeld betalen in 2 delen te betalen
 • Je krijg een automatisch mutualiteitattest na betalen lidgeld

Meer info: Recht op korting? / Lid worden | Zedelgem Lions

7. Wat is een groepspas met kansentarief?

In sommige van onze G-sportclubs hebben leden soms een laag inkomen. Niet alle sporters hebben echter een lokaal geldige UiTPAS, bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk zijn opgenomen in een ziekenhuis in een andere regio.

De groepspas kan hier een antwoord bieden op maat van de sportclub om in groep lokaal deel te nemen aan activiteiten of om bijvoorbeeld te gaan zwemmen.

Het kansentarief van UiTPAS kan gebruikt worden door organisaties die er met mensen in armoede op uit trekken. Vraag je groepspas aan de lokale UiTPAS-coördinator.

De pas krijgt:

 • een UiTPASnummer
 • een naam van de groepswerking
 • een aantal tickets per jaar waarvoor de groepspas gebruikt mag worden
 • een geldigheidsdatum

Koop zo meerdere toegangstickets aan kansentarief met één UiTPAS.

Sportclub SC Ventura (Bierbeek) is verbonden aan Psychiatrisch ziekenhuis Sint Kamillus. Zij hebben een groepspas van de UiTPAS die ze gebruiken bij deelname aan lokale activiteiten: een zwembeurt, deelname aan activiteit, iets bezoeken, … Zo kan iedereen van de club mee aan lager tarief, ook de sporters die uit een andere regio komen of uit een gemeente zonder UiTPAS.