Ga naar hoofdinhoud

Uitslag, sportklasse en status

ToelatingsproefFunctionele proef
SportklasseStatus

Fysieke beperking
= PI

Geschikt of ‘eligible’

Geschikt of ‘eligible' = sportklasse (getal en/of letter)
verschilt per sporttak

Bc = confirmed

Bfrd = fixed review date

Bcnc = classification not completed

IM = intentional misrepresentation

NE = not eligible

IM = ‘intentional misrepresentation’

NE = ‘not eligible’

Visuele beperking
= VI

Geschikt 
[Symbool] B1-B2-B3

IM = ‘intentional misrepresentation’

NE = ‘not eligible’

Verstandelijke beperking (VE)
= II

Toegelaten via eenvoudig attest door eigen arts of psycholoog
bvb klasse 21 atletiek


De classificatie leidt tot het toekennen van een sportklasse specifiek voor de gekozen sporttak en/of -discipline. De classificeerder geeft ook een status mee, dit is de geldigheidsduur van de toegekende sportklasse.  De toegekende nationale sportklasse wordt aangeduid met een hoofdletter B, gevolgd door ‘c’ of ‘frd’:

‘Bc’ = ‘Belgium Confirmed’ wordt toegekend aan de sporter wiens beperking niet meer verandert. De C-status is permanent. Notatie: T38 - Bc.

‘Bfrd’ = ‘Belgium Fixed Review Date’ wordt toegekend aan de sporter wiens beperking nog kan veranderen (bvb minderjarige ) of wanneer de classificeerder een bijkomende observatie wil doen. In dit geval wordt een datum of een periode voor deze bijkomende classificatie vastgelegd. Notatie: T38 - Bfrd 2019.

Voor de herclassificatie (‘review’) dient de G-sporter een geüpdatet medische diagnoseformulier naar classificatie@gsportvlaanderen.be te sturen, 16 weken voorafgaand aan de competitie waaraan hij wil deelnemen. De medische info mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Er zijn geen kosten aan deze bijkomende procedure verbonden.

‘Bcnc’ = ‘Belgium Classification Not Completed wordt vermeld wanneer de classificatie opgestart is, maar om één of ander reden nog niet direct afgerond. Het jaartal van de aanvraag wordt eveneens genoteerd. Notatie: Bcnc 2016.

In geval de nationale classificeerder de sporter als ‘NE’ = ‘Not Eligible’ beoordeelt in één of andere fase, wordt deze sportklasse ook gepubliceerd op de website.
In sommige sporttakken laat het sporttechnisch reglement toe dat sporters met sportklasse NE toch aan de competities kunnen deelnemen.

De sporter moet er zelf voor zorgen dat de classificeerder tijdens de gehele duur van het onderzoek een correct beeld krijgt van zijn functionele mogelijkheden. Wanneer dit met opzet niet gebeurt of wanneer de sporter moedwillig misleidt, kan de classificeerder dit als ‘IM’ = ‘Intentional Misrepresentation beoordelen.

Indien het sporttechnisch reglement van de sporttak van de sporter met IM geen regels met betrekking tot een sanctie voor moedwillige misleiding bevat, zal de Medisch-Technische Commissie zich uitspreken over dit dossier. Ze doet dat binnen de termijn van 4 weken na de beoordeling van de classificeerder. De Medisch-Technische Commissie kan de sporter tot maximaal twee jaar uitsluiten van deelname aan regionale en/of nationale en/of internationale competities en oordeelt ook of de betrokken atleet zich nadien opnieuw mag aanmelden voor een nieuwe classificatie.
De bevoegde medewerker van G-sport Vlaanderen deelt dit mee aan:

  1. de betrokken G-sporter, en
  2. de contactpersoon van zijn club(s), en
  3. de contactpersoon van de reguliere sportfederatie van de beoefende sporttak of een andere betrokken organisatie, en
  4. de betrokken internationale organisatie.

Wanneer de sporter voor het eerst internationaal wenst deel te nemen, zal G-sport Vlaanderen hem doorgeven als ‘N’ = ‘New’ en de nationale sportklasse vermelden.