Ga naar hoofdinhoud

Tien erkende beperkingen ifv competitiesport

Wat komt WEL in aanmerking als erkende beperking voor competitiesport?

De competitiesporter moet minstens één van de tien erkende beperkingen hebben. Deze beperking moet bovendien verifieerbaar en permanent zijn, vastgesteld op basis van medische documentatie en/of onderzoek. Deze vaststelling gebeurt in de eerste fase van de classificatieprocedure, de toelatingsproef. Als alle voorwaarden vervuld zijn in deze fase dan is de beperking van de sporter geschikt ('eligible') om een sport in competitie te beoefenen en kan de classificatieprocedure verdergezet worden.

Het IPC (International Paralympic Committee) erkent de volgende tien beperkingen voor competitiesport:

Fysieke beperking (FYS) - Physical impairment (PI)

1. Beperking in spierkracht
bv. dwarslaesie, spierdystrofie, postpolio syndroom, spina bifida

2. Beperking in gewrichtsbeweeglijkheid
bv. arthrogryposis, contractuur ten gevolge van chronische gewrichtsimmobilisatie of gewrichtstrauma

3. Amputatie of ontbreken van een lidmaat
bv. dysmelie of ten gevolge van een trauma of ziekte

4. Beenlengteverschil
bv. aangeboren of ten gevolge van een trauma

5. Dwerggroei
bv. achondroplasie, dysfunctioneel groeihormoon, osteogenesis imperfecta

6. Hypertonie
bv. cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct

7. Ataxie
bv. cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct, multiple sclerose

8. Athetose
bv. cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct

Visuele beperking (VI) - Visual impairment (VI)

9. Blind- of slechtziendheid
bv retinitis pigmentosa, diabetische retinopathie

Verstandelijke beperking (VE) - Intellectual impairment (II)

10. IQ ­­≤75


Wat komt NIET in aanmerking als erkende beperking voor competitiesport?

  • Pijn of vermoeidheid
  • Doof- of slechthorendheid
  • Lage spiertonus
  • Hypermobiliteit gewricht
  • Instabiliteit gewricht
  • Beperking in spieruithouding
  • Beperking in motorische reflexfuncties
  • Beperking in cardiovasculaire functies, ademhalingsfuncties of metabole functies
  • Psychische kwetsbaarheid
  • … (niet limitatief)

In deze gevallen is de beperking van de sporter niet geschikt ('not eligible') voor competitiesport.

Recreatie of recreatieve competitie blijven wel mogelijk.