Ga naar hoofdinhoud

Tekstversie video API (Aanspreekpunt Integriteit)

In deze introductie maak je kennis met de API's van Parantee-Psylos en ontdek je meer over dit vreemde maar belangrijke drie letterwoord A P I.

API is de afkorting van aanspreekpunt of aanspreekpersoon integriteit en is dus de combinatie van twee begrippen met elk een aantal kenmerken. Je vindt die aanspreekpunten zowel bij de clubs als op het niveau van de federatie.

Als we die aanspreekpunten in een aantal trefwoorden omschrijven dan kiezen we voor bereikbaar, laagdrempelig en vertrouwen. Het tweede begrip integriteit is misschien wat moeilijker maar eenvoudig zou je kunnen stellen dat integriteit gaat over de grenzen en het afbakenen of beschermen ervan. Onthoud dus vooral dat je bij een API terecht kan met vragen opmerkingen of meldingen rond grensoverschrijdend gedrag.

Bij Parantee-Psylos kozen we heel bewust voor 2 API's. Enerzijds is er Lore, zij is clubondersteuner en heeft vanuit die functie heel goede banden met onze clubs. Daarnaast kan je ook bij mij terecht. Mijn naam is Dieter en ik ben onder andere verantwoordelijk voor ethiek.

Bij sporten of in clubs komen mensen bij elkaar samen wat betekent dat naast alle goede gevolgen ook situaties kunnen ontstaan voor grensoverschrijdend gedrag. Denk aan pesten, denk aan verbaal fysiek psychisch geweld en helaas ook situaties van seksueel ongewenst gedrag. Het kan jou overkomen of iemand uit je omgeving. Bij de federatie zeggen we heel duidelijk neen tegen grensoverschrijdend gedrag en de API's hebben daar een cruciale taak. Zij luisteren immers naar vragen of opmerkingen en zorgen mee voor een veilig en positieve sportomgeving.

Om alles nog eens duidelijk te stellen, staan we nog graag even stil bij de belangrijke wanneer, wie, hoe en wat-vragen. Je kan dus bij een API terecht in situaties van grensoverschrijdend gedrag. Wie kan dat dan doen? Er zijn eigenlijk weinig beperkingen, je kan zowel slachtoffer zelf zijn, getuige, iemand uit de omgeving of iemand uit de club. Hoe kan je dit doen, heel eenvoudig mailen, bellen of gewoon rechtstreeks iemand aanspreken. Kijk zeker na bij wie je terecht kan in de club en weet ook dat die persoon of de club API steeds bij de federatie terecht kan.

Wat doet een API dan na contact? Die gaat vooral luisteren om de situatie zo goed mogelijk te begrijpen en in te schatten. Daarna wordt er samen gekeken wat het gevolg kan zijn en of er eventueel doorverwijzing moet zijn naar professionele hulp of andere vormen van begeleiding. Een API heeft dus vooral een ondersteunende rol waarbij dat de federatie API's de club API's ondersteunt en waarbij dat individu in eerste instantie bij de club API terecht kan maar indien nodig is, zeker ook bij de federatie API.

Ter afronding geven we graag nog even de belangrijkste boodschap mee van deze introductie. Heb jij te maken met ongepast gedrag? Praat er dan over en hou dit niet voor jezelf! De API is er voor jou!