Ga naar hoofdinhoud

Situering classificatie

Deze handleiding bevat de algemene regels voor de nationale classificatie van personen met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking die competitiesport willen beoefenen. De richtlijnen zijn bestemd voor alle bij het classificatieproces betrokken personen: competitiesporters, trainers, coaches, begeleiders, classificeerders, bestuurders en verantwoordelijken van alle sportclubs en sportfederaties die één of meerdere G-sporten aanbieden.

De handleiding is gebaseerd op de ‘Athlete Classification Code’ van IPC (International Paralympic Committee) die vanaf 1 januari 2017 van kracht ging. Het is een raamwerk waarbinnen IPC, de Internationale Federaties (IF’s), de Nationale Paralympische Comités (NPC’s) en de Nationale Federaties (NF’s) de classificatie dienen te regelen. De code stuurt hiermee een consistent internationaal en nationaal classificatiebeleid.

Het BPC (Belgian Paralympic Committee) is het NPC voor België en mandateert G-sport Vlaanderen om nationale classificaties toe te kennen in Vlaanderen, idem dito voor LHF (Ligue Handisport Francophone) in Wallonië.

G-sport Vlaanderen coördineert dus de classificatie van competitiesporters met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking in Vlaanderen, zowel van de eigen leden als van de leden van andere erkende Vlaamse sportfederaties.

Wanneer de Nationale Federatie de eindverantwoordelijkheid van een G-sporttak draagt, kan ze de classificatie zelf organiseren en dient ze uiteraard de ‘Athlete Classification Code’ van IPC binnen de eigen competitiewerking toe te passen. De Nationale Federatie en de respectievelijke Vlaamse sportfederatie kunnen ook nog steeds beroep doen op de serviceverlening van G-sport Vlaanderen voor de uitvoering van de classificatieprocedure.

Op het eind van deze handleiding wordt de procedure voor de aanvraag van een internationale classificatie kort beschreven.