Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Parantee-Psylos bundelt opleidingen G-sport én biedt partnerfederaties nieuw concept aan

Uit de tevredenheidsbevraging die velen van onze partnerfederaties vorig jaar invulden stelden we vast dat er vraag is naar meer ondersteuning en begeleiding op het vlak van vorming voor (potentiële) trainers van G-sporters. We gingen met deze feedback aan de slag en verhogen onze support naar onze partnerfederaties.

Centraliseren van interessante vormingen voor G-trainers

Naast het opleidings- en bijscholingsaanbod van VTS en Parantee-Psylos, gaan we actief het vormingsaanbod van derden (partnerfederaties, specifieke organisaties…) inventariseren in onze opleidingskalender. In de nieuwsbrief voor reguliere sportfederaties zorgen we voor updates in deze opleidingskalender.

Organiseren van gemeenschappelijke trefdagen

Daarnaast stellen we graag een nieuw concept voor: de gemeenschappelijke trefdag. Parantee-Psylos zorgt telkens voor een sporttak overschrijdende bijscholing, de partnerfederatie koppelt daar het G-sportluik van hun werking aan. Hiermee kan specifiek ingespeeld worden op de vra(a)g(en) vanuit het werkveld. Dit kan bijvoorbeeld een sporttechnische bijscholing, brainstorm, commissievergadering of infosessie zijn. Trefdagen zijn ontmoetingsmomenten waarbij clubtrainers en/of bestuurders nieuwe inzichten en ideeën verwerven via experten én onderling uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden.

Interesse om hieraan mee te werken? Via een korte bevraging polsen we naar jullie interesse en mogelijkheden. Om het alvast wat concreter te maken stellen we graag al enkele onderwerpen voor die we kunnen inplannen, maar vul gerust aan. Zoals steeds willen we op maat werken van onze partnerfederaties dus laat jullie bijkomende suggesties, kritische bemerkingen etc maar horen.

We zijn ervan overtuigd dat dit concept federaties een duwtje in de rug kan geven om G-sport te integreren of verder te ontwikkelen binnen het bijscholingsaanbod.

Voorbeeld:

Bevraging

Via een korte bevraging polsen we alvast naar jullie interesse en mogelijkheden voor een gezamenlijke trefdag.Vul de korte bevraging in! Graag voor 7 december.

Deel dit artikel

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven