Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Integratie G-Sport Pajottenland is een feit: ‘Zorg voor meerwaarde op veel vlakken'

Vanaf dit seizoen hebben alle sportwerkingen van G-SPORT Pajottenland onderdak gevonden in een reguliere sportclubwerking. Zo heeft de club na acht jaar werking haar streefdoel bereikt. Wij gingen praten met één van de bezielers, Walter Tielemans, die ook sportfunctionaris in Gooik is.

“Onze grootste doelstelling is altijd geweest dat G-sporters op één of andere manier in het reguliere circuit terecht moeten kunnen komen,” start Tielemans. “Dat kan exclusief, maar ook inclusief als ze de mogelijkheid hebben om te integreren als atleet binnen de clubwerking. Als het inclusief niet zou lukken is er nog altijd de G-werking altijd als vangnet. De G-sportwerkingen richtten zich vooral op sporters met een verstandelijke beperking. Als daar een fysieke beperking bij komt, dan houden we daar wel rekening mee. Zo hebben we ook CP’ers (cerebral palsy of hersenverlamming, nvdr) in onze voetbalploeg. Maar het is zeker niet onze hoofdfocus.”

Onze grootste doelstelling is altijd geweest dat G-sporters op één of andere manier in het reguliere circuit terecht moeten kunnen komen. (Walter Tielemans)


In Gooik hebben de sporters de keuze uit G-badminton (Smashing Pluimkes), G-voetbal (KV Kester-Gooik) en G-atletiek (AC Pajottenland) in het gemeentelijk sport- en voetbalcentrum Koornmolen. Verder zijn er ook de G-dansers (Dance-Inn vzw). We wilden graag weten wat de succesfactoren van het integratieverhaal zijn?

“Feit dat ik als sportfunctionaris ook werk in de gemeente Gooik is zeker een voordeel. Op die manier heb ik er mee kunnen over waken dat G-sport structureel opgenomen werd in het meerjarenplan van de gemeente. Zo werd G-sport ondersteund enerzijds door een promotiecampagne vanuit G-sport Pajottenland naar de instellingen uit de regio. Wij hebben de kennis van de voorzieningen waar het doelpubliek is, de gemeente heeft de middelen en de mogelijkheden om promotiemateriaal ter beschikking te stellen zonder dat elke club dat apart moet gaan doen.”

INFRASTRUCTUUR

“Infrastructuur is een volgende kritische factor. Ook daar is er een overlap met mijn functie bij de gemeente. In 2013 legden we een atletiekpiste aan en konden we de G-werking makkelijker integreren in de reguliere werking van ACP. In 2018 legden we een kustgrasvoetbalveld aan. Dat was de aanleiding om alle voetbalactoren in de gemeente rond de tafel te brengen. De consensus was vrij snel dat als we een kwalitatieve en duurzame werking op lange termijn wilden uitbouwen voor iedereen dat we dan naar één voetbalwerking moesten streven. Dat maakte de beslissing makkelijker om met onze G-werking mee te integreren in het verhaal van KV Kester-Gooik.”

INTEGRATIE, OOK BIJ BESTUUR

“Niet onbelangrijk om zeggen is dat ook telkens iemand van het bestuur van G-sport Pajottenland mee integreerde in het bestuur van de reguliere werking. Waarvoor de clubs trouwens ook zelf vragende partij zijn. Op die manier zorgen we ervoor dat het geen losstaand, maar een volledig geïntegreerd verhaal is. We maken ook altijd een samenwerkingsovereenkomst op zodat er duidelijke afspraken jaar per jaar zijn. Een ander uitgangspunt is ook dat het de club geen extra werk mag opleveren, maar moet een aanvulling van het aanbod zijn.”

BADMINTON: MEER MOGELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN

De laatste werking die geïntegreerd werd was het badminton. Daar werd één van de trainers van G-SPORT Pajottenland voorzitter van de club waardoor alles in een stroomversnelling gekomen is.

“Ik heb de club ook begeleid naar een vzw-structuur zodat ze ook daar volledig in orde waren. Wij trainden altijd van zeven tot acht ’s avonds en zij de twee uur nadien. Nu is dat opengetrokken naar drie uur voor iedereen. Op die manier kunnen onze betere spelers langer spelen en ook sparren met valide atleten die veel meer op hun niveau zitten. Op die manier moeten ze ook niet elke week tegen de twee à drie zelfde spelers spelen.”

INTEGRATIETIPS

Het is natuurlijk uitzonderlijk dat de lokale sportfunctionaris én betrokken is én veel van G-sport kent. Wat zijn de tips voor steden en gemeenten waar dat niet of minder het geval is?

“Zaken die je afspreekt op papier zetten in samenwerkingsovereenkomsten is zeker een belangrijke tip en houvast voor de betrokken partijen, het mag geen vrijblijvend engagement zijn. Op die manier kan je duidelijke verwachtingen stellen en eventueel bijsturen. Eigenlijk is het ook de bedoeling om als G-sport Pajottenland om onszelf op te heffen. Nu gebruiken we de structuur nog wel, bijvoorbeeld omdat we ook instaan voor transport van atleten. Door onze landelijke ligging én sterke binding met een voorziening in een naburige gemeente die wat verder ligt, is het vervoer zeker een aandachtspunt. Als we dat niet organiseren, verliezen we waarschijnlijk een deel van de sporters. Verder doen we ook het vervoer naar tornooien waarvoor we ons eigen busje inschakelen. Tussen buurgemeenten is het ook belangrijk dat er zoveel mogelijk aanvullend en niet concurrerend gewerkt wordt als het over bepaalde sporten en doelgroepen gaat. Overleg met de sportdiensten van de naburige gemeenten of regio is dan ook een must.”

Clubfiche G-Sport Pajottenland

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven