Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Bevraging Demos vzw omtrent 'signalen precaire sportclub'

Nieuws Oproep Voor clubs Partner 11 januari 2023

Het platform Sociaal Sportief verenigt sportpraktijken met sociale ambities, die inzetten op een toegankelijk sportaanbod en er mee voor zorgen dat iedereen een plaats vindt binnen een sportclub. Vanuit het platform zetten ze in op kennisuitwisseling en beleidsbeïnvloeding.

Heel wat sociaal sportieve praktijken geven aan dat ze zich in een precaire situatie bevinden, vaak door uiteenlopende redenen. Het platform wil beter zicht krijgen op deze precaire sportpraktijken en de signalen hiervoor in beeld brengen. Vanuit deze signalen zullen enkele ideeën en beleidsvoorstellen opgemaakt worden.

Het platform wil het brede sociale sportveld meenemen in deze campagne. Daarom vragen ze ook aan G- sportclubs die zich in een precaire situatie bevinden om hun signalen door te geven. Dit kan je doen door deze korte survey in te vullen. Een warme oproep om deze in te vullen en jullie eventuele noden en ideeën mee te geven!

Heb je vragen of wil je liever telefonisch/online uitwisselen, dan kan dat ook via mail of telefonisch.