Ga naar hoofdinhoud

Missie/visie/waarden

Missie

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle (potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities.

Visie

G-sport Vlaanderen focust zich op de mogelijkheden en staat erop dat elke G-sporter de mogelijkheid heeft om kwaliteitsvol te sporten. Elke sporter met een beperking moet zijn sport of bewegingsvorm kunnen uitoefenen in een omgeving waarin hij zich goed voelt en waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van zijn mogelijkheden. Elke sporter met een beperking zou binnen zijn mogelijkheden én interesses moeten kunnen kiezen waar, met wie en in welke context hij gaat sporten. G-sport Vlaanderen toont de ambitie om ervoor te zorgen dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten.

Waarden

Nabij

De ondersteuning van G-sport Vlaanderen is laagdrempelig. Clubs die zich willen inzetten voor sporters met een beperking of psychische kwetsbaarheid kunnen rekenen op een toegankelijke, heldere en duidelijke ondersteuning. G-sport Vlaanderen kent de noden en de vragen van de doelgroepen en houdt hier rekening mee tijdens de ondersteuning. De federatie is betrokken, empathisch en werkt in vertrouwen. Onze kernwoorden:

 • Ondersteunend
 • Laagdrempelig (voor iedereen die wil sporten/bewegen)
 • Betrokken met de doelgroep (rekening houdend met noden en mogelijkheden)
 • Nabij (korte afstand en persoonlijk)
 • Sympathiek.

Grensverleggend

G-sport Vlaanderen staat open voor maatschappelijke tendensen in het sportlandschap voor mensen met een beperking of kwetsbaarheid. Ze speelt in op actuele noden door in zijn ondersteuning voor de doelgroepen ‘out of the box’ te werken en door in te zetten op innovatieve partnerships en een breed netwerk. Ze werkt hierbij taboedoorbrekend naar de brede samenleving toe. De federatie creëert via haar ondersteuning ook de ruimte voor de sporter om grenzen te verleggen, rekening houdend met de mogelijkheden en context van de sporter. Onze kernwoorden:

 • Uniek, in zijn werking en aanpak (de enige erkende federatie voor de G-sporter)
 • Reach out naar netwerk (staat open voor en zoekt naar innovatieve partnerships en mogelijkheden, vb. clubs samenbrengen)
 • Rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen
 • Staat open voor nieuwe inzichten
 • Creëert de ruimte voor de sporter om grenzen te verleggen
 • Taboedoorbrekend

Deskundig

G-sport Vlaanderen zet in op kwaliteit en ervaring uit de praktijk om zijn doelgroep op maat te ondersteunen. De federatie komt tot nieuwe inzichten door haar kennis en knowhow te blijven ontwikkelen in functie van de ondersteuning en begeleiding van haar doelgroepen. De federatie is door haar ervaring en deskundigheid de referentie op het vlak van sport voor mensen met een beperking of kwetsbaarheid.

Onze kernwoorden:

 • De referentie (referentie en stem in het G-sportlandschap, vaste waarde in de sector)
 • Kwaliteit
 • Ervaring
 • Kennis en knowhow uit de praktijk
 • Betrouwbaar