Ga naar hoofdinhoud

Internationale classificatie

Het hebben van een nationale sportklasse is een  voorwaarde tot deelname aan een internationale competitie.  Wanneer de sporter voor het eerst internationaal deelneemt, zal G-sport Vlaanderen hem doorgeven als N’ = ‘New’ en de nationale sportklasse vermelden.

Voor atleten met een fysieke of visuele beperking

Het aanvraagdossier zelf dient minstens 3 maanden (PI) en zes maanden (VI) voorafgaand aan de internationale competitie bij de bevoegde medewerker van G-sport Vlaanderen te zijn. De internationale classificatieprocedures kunnen verschillen van sporttak tot sporttak en zijn terug te vinden op de website van de internationale organisatie van de sporttak.

Voor atleten met een verstandelijke beperking

Het aanvraagdossier zelf dient minstens negen maanden voorafgaand aan de internationale competitie bij de bevoegde medewerker van G-sport Vlaanderen te zijn. De internationale classificatieprocedure is terug te vinden op de website van Virtus.

Nadat de atleet internationaal is geclassificeerd, vervangt deze internationale sportklasse automatisch de nationale klasse, zelfs als deze van elkaar zouden verschillen. Het is mogelijk dat het sporttechnisch reglement bv van een teamsport een uitzondering op deze regel toelaat.

Elke sporter die een (nieuwe) internationale sportklasse verwerft, is verplicht dit binnen een termijn van twee weken na afloop van de internationale classificatie te melden aan G-sport Vlaanderen (classificatie@gsportvlaanderen.be). Wanneer hij al eerder aan de nationale competitie wil deelnemen, dient hij dit eerst aan het secretariaat van G-sport Vlaanderen te melden.

De internationale sportklassen worden door de verschillende internationale organisaties ook als ‘masterlist’ op de website gepubliceerd. 

Alle bijkomende kosten voor de internationale procedure dienen door de atleet zelf te worden betaald.