Ga naar hoofdinhoud

Indienen van een klacht

Het kan gebeuren dat een sporter en/of zijn club en/of zijn sportfederatie niet akkoord gaat met de toegekende nationale sportklasse. De aanleggende partij kan dan een klacht indienen bij het secretariaat van G-sport Vlaanderen, conform het juridisch reglement. De klacht wordt in dat geval behandeld door de geschillencommissie. De uitspraak is definitief en hiertegen is geen beroep mogelijk. Het is niet mogelijk om een klacht in te dienen tegen de status van de toegekende nationale sportklasse.

Het kan gebeuren dat een sporter en/of zijn club en/of zijn sportfederatie niet akkoord gaat met de gevolgde nationale classificatieprocedure. De aanleggende partij kan dan een klacht indienen bij het secretariaat van G-sport Vlaanderen, conform het juridisch reglement. De klacht wordt in dat geval behandeld door de beroepscommissie. De uitspraak is definitief en hiertegen is geen beroep mogelijk.

Het indienen van een klacht heeft geen schorsende werking, met andere woorden de nationale sportklasse blijft van toepassing zolang daarover niet anders is beslist. De sporter kan wel zijn aanvraag voor een internationale classificatie opstarten.

Download het juridisch reglement via deze link.