Ga naar hoofdinhoud

Dopingvrije sport

Dopingpraktijken

 • Gebruik van een verboden stof of methode door een sporter (of poging tot)
 • Bezit van een verboden stof of methode
 • Fraude bij dopingcontrole (of poging tot)
 • Handel in een verboden stof of methode (of poging tot)
 • Weigeren of ontwijken van een dopingcontrole of niet opdagen zonder geldige reden
 • Een sporter aanmoedigen tot of helpen bij dopinggebruik
 • Drie inbreuken inzake verblijfsgegevens binnen de 12 maanden
 • Samenwerken met personen die veroordeeld werden omwille van dopingpraktijken

Dopinglijst

 • Verboden omdat ze prestatiebevorderend of schadelijk voor de gezondheid zijn
 • Verboden binnen én buiten wedstrijdverband, verboden binnen wedstrijdverband of verboden bij bepaalde sporten
 • Zoekmachine op basis van medicijnnaam
 • Voedingssupplementen kunnen verboden stoffen bevatten die niet op de verpakking staan, kies daarom producten die je a.d.h.v. de productiecode online kunt screenen op contaminatie

Toestemming Therapeutische Noodzaak (TTN) - Therapeutic Use Exemption (TUE)

 • Bij medische noodzaak én als er geen alternatief geneesmiddel zonder verboden stoffen beschikbaar is
 • Vooraf een TTN aanvragen bij NADO Vlaanderen en/of Internationale Federatie (TUE-aanvraagformulier ngl IF/sporttak)
 • Houd een TTN/TUE steeds bij de hand

Verblijfsgegevens - Whereabouts

In opdracht van NADO Vlaanderen en/of Internationale Federatie bij te houden in Adams (instructies afwachten én stipt opvolgen).

Breedtesporter versus elitesporter

 • Breedtesporters, elitesporters van nationaal niveau en elitesporters van internationaal niveau hebben binnen de antidopingregelgeving andere verplichtingen, onder andere m.b.t. TTN & verblijfsgegevens, informeer je dus goed!
 • Elites binnen de antidopingregelgeving zijn niet te verwarren met de elitestatuten van het Belgian Paralympic Committee (BPC).
Elitesporter - Internationaal niveau Elitesporter - Nationaal niveauBreedtesporter

Wat

Vermelding op ILA- en/of IRTP-lijst van Internationale federatie (criteria verschillen ngl. sporttak/federatie)

Deelname EK/WK/PS vanaf selectie tot 12 maanden na deelname, betaalde sportbeoefenaar

Elke andere sporter in georganiseerd verband

TTN

Vooraf bij Internationale federatie

Vooraf bij NADO

Vooraf (evt. retroactief) bij NADO

Verblijfsgegevens

Soms

Soms

Neen

Disciplinair orgaan

Vlaams Sporttribunaal

Vlaams Sporttribunaal

Vlaamse Overheid

Dopingcontrole

Een dopingcontrole kan plaatsvinden binnen én buiten wedstrijdverband, in binnen- én buitenland en bij élke sporter in georganiseerd verband, ongeacht het niveau.

Hoe verloopt een dopingcontrole?

Sancties

 • Schorsing & uitsluiting
 • Boetes
 • Verlies resultaten & medailles

Dopingpraktijken leveren je ook gezondheidsrisico en imagoschade op.

Downloads

Interessante links