Ga naar hoofdinhoud

Doe een gift

Zo kan je G-sport steunen!

Een gift via overschrijving of pc-banking

Je kan een gift overmaken via een overschrijving of pc-banking op het algemene rekeningnummer van de vzw G-sport Vlaanderen: rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 van G-sport Vlaanderen vzw met mededeling: GIFT.

Dankzij jouw steun kunnen we de drempels tot sporten voor G-sporters verlagen.

Een permanente opdracht

Wanneer je G-sport Vlaanderen steunt via een doorlopende maandelijkse opdracht, doe je nog meer. Je bevestigt je engagement op langere termijn. Je steun is niet zomaar éénmalig.

De voordelen van een maandelijkse betaling:

  1. G-sport Vlaanderen kan haar inkomsten op (middel)lange termijn beter inplannen.
  2. Je moet maar 1 keer de betaalgegevens ingeven.
  3. Je krijgt automatisch een fiscaal attest als de som van alle giften op jaarbasis 40 euro of meer is.

Als je ons graag op deze manier wilt steunen, kies dan voor een permanente opdracht in plaats van een éénmalige overschrijving.

Fiscaal attest

Indien het totaal van jouw jaarlijkse giften 40 euro of meer bedraagt, sturen we in maart van het daaropvolgende jaar een fiscaal attest op basis van alle stortingen. Je ontvangt geen fiscaal attest voor een gift met een tegenprestatie of als de som van al jouw giften kleiner dan 40 euro is.

Vanaf het boekjaar 2024 zijn we verplicht om het rijksregisternummer van onze gevers te vermelden bij de aangiften van hun fiscaal attest. Deel ons jouw rijksregisternummer via onderstaand formulier.

naar het formulier

Een evenement of actie organiseren

Een evenement of actie organiseren ten voordele van G-sport Vlaanderen betekent dat je een concrete steun verleent aan de G-sporters.

Een sponsorloop, barbecue, concert, fuif... laat je fantasie de vrije loop en zorg er mee voor dat mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening hun sport kunnen beoefenen.

Een gift met het eindejaarsbudget?

Meer en meer bedrijven doen met oudejaar iets voor het goede doel. Bedrijven besluiten geen (of goedkopere) eindejaarsgeschenken aan klanten te geven, versturen enkel elektronische nieuwjaarskaarten, schenken een donatie…

Net als individuele schenkers kan uw bedrijf G-sport Vlaanderen steunen door middel van een gift per overschrijving op

Rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 G-sport Vlaanderen vzw met mededeling: EINDEJAARSGIFT
In maart van het volgende jaar sturen wij je een fiscaal attest (vanaf 40€ per jaar).

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij collega Sander.

Sander Vandendriessche

Medewerker Sponsoring en fondsenwerving (1 VTE)

T.: 09 243 11 73 sander.vandendriessche@gsportvlaanderen.be