Ga naar hoofdinhoud

De classificeerder


Classificeerder worden? Heb je een (para)medische achtergrond of een grondige kennis van een G-sporttak, dan word jij misschien één van onze classificeerders. Neem contact via classificatie@gsportvlaanderen.be en we nodigen je uit voor een intakegesprek.

G-sport Vlaanderen organiseert de nationale classificatie enkel met (inter)nationaal opgeleide classificeerders, hierna ‘erkend’ genoemd. Hun competenties zijn verschillend naargelang de soort classificatie die verricht wordt. Alle classificeerders dienen zich te houden aan de ‘Classifier Code of Conduct’ van IPC en aan de richtlijnen van het intern reglement van BPC en dat van G-sport Vlaanderen.

De nationale classificatie voor competitiesporters met een fysieke beperking bestaat uit een toelatings- en een functionele proef:

a)       De toelatingsproef gebeurt door een erkende revalidatie- of sportarts die beoordeelt of de sporter een door IPC erkende beperking heeft, met ander woorden geschikt (‘eligible’) is. De beoordeling kan op basis van het medisch diagnoseformulier op afstand gebeuren ofwel tijdens een consultatie op uitnodiging van G-sport Vlaanderen.
Wanneer de uitslag van de toelatingsproef positief is, komt de sporter voor elke sporttak of –discipline in aanmerking.     

b)       De functionele proef gebeurt door een erkende sport-specifieke classificeerder en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De beoordeling van de minimale beperking voor de gekozen sporttak, en
  • De beoordeling van de sportklasse (met behulp van functionele of sporttechnische tests), en/of
  • De observatie tijdens een training of competitie (niet verplicht in elke sporttak), en
  • De bepaling van de status (geldigheidsduur) van de sportklasse.

De uitslag van de functionele proef is onlosmakelijk verbonden met de sporttak en/of -discipline; voor een andere sporttak en/of -discipline dient de sporter opnieuw een functionele proef aan te vragen, desgevallend opnieuw te ondergaan.

De nationale classificatie van competitiesporters met een visuele beperking bestaat enkel uit een toelatingsproef. De toelatingsproef gebeurt door een erkende oogarts die beoordeelt of de sporter geschikt ('eligible') is. De beoordeling kan op basis van het ingediende aanvraagdossier op afstand gebeuren, maar meestal is een consultatie vereist waarbij door IBSA (dit is de internationale federatie voor deze doelgroep) opgelegde testen worden afgenomen. Na de beoordeling van de gegevens kent de erkende oogarts een uitslag toe. De uitslag van deze toelatingsproef is bruikbaar voor elke sporttak waaraan blinde en slechtziende competitiesporters kunnen deelnemen.      

De nationale classificatie voor competitiesporters met een verstandelijke beperking bestaat enkel uit een toelatingsproef en wordt toegekend na het indienen van een bewijsstuk voor de verstandelijke beperking.
De uitslag van de toelatingsproef geldt voor elke competitiesport waaraan sporters met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen.

De Medisch-Technische Commissie van G-sport Vlaanderen is bevoegd voor de classificatiedossiers. Dit team is samengesteld uit erkende revalidatie- en sportartsen én uit (inter)nationale classificeerders, allen actief in G- sport.