Ga naar hoofdinhoud

Classificatie van VI (visueel)

Nationale classificatie voor de G-sporter met een visuele beperking (VI)

Tijdlijn

Wie doet wat

Hoe

1.

Vooraf

G-sporter is bij voorkeur lid van G-sport Vlaanderen of een andere erkende sportfederatie

 Zie lidmaatschapsprocedure

2.

16 weken voor 1ste deelname aan competitie

G-sporter dient aanvraagdossier in bij classificatie@gsportvlaanderen.be

1.   Medisch diagnoseformulier VI (doc 3) ingevuld en ondertekend door de G-sporter (luik 1) én de eigen oogarts (luik 2)

2.   Medische bijlagen

2.   Bedrag van 50 euro gestort op rekeningnummer
BE74 0682 3627 0607 van G-sport Vlaanderen

3.

Binnen 10 kalenderdagen na aanvraag

G-sport Vlaanderen bevestigt de ontvangst van het aanvraagdossier

Per mail naar de G-sporter

4.

Binnen 12 weken na aanvraag

Toelatingsproef:

Medisch-technische commissie  beoordeelt op afstand

Beoordeling op afstand door erkende oogarts op basis van ingediende aanvraagdossier

5.

4 weken na toelatingsproef

G-sport Vlaanderen communiceert de sportklasse en status

Per mail naar de G-sporter
en up-to-date classificatielijst op de website