Ga naar hoofdinhoud

Beleidsaccenten topsport

Het beleidsplan topsport is uitgewerkt voor de periode 2021-2024. Om de optimale omstandigheden voor topsporters en coaches te creëren zijn er zeven operationele doelstellingen uitgewerkt die verder zijn opgedeeld in meer dan 60 concrete acties. Twee maal per jaar worden deze acties geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. De grote lijnen zien er als volgt uit:

 1. Het vertalen van de strategische keuzes in objectieve en transparante informatie
  1. Helder communiceren over waarom we bepaalde sporten en atleten wel of niet ondersteunen
  2. Tijdige publicatie van prestatie- en selectiecriteria
  3. Opstellen van prestatie- en ontwikkelingsprogramma’s voor elke topsporter
 2. Het verlenen van verschillende vormen van ondersteuning zodat elke atleet in elke fase van zijn/haar topsportcarrière zijn/haar mogelijkheden optimaal kan benutten.
  1. Verhogen van de detectiekans en doorstroming naar individuele trajectbegeleiding van (nog niet-geïdentificeerde) G-topsporttalenten.
   1. Vergroten van onze kenbaarheid en ons netwerk met relevante organisaties en actoren van potentiële sporttalenten
   2. Individueel opvolgen van potentiële talenten in hun traject op weg naar een statuut
   3. Organisatie van open trainingen
  2. Ondersteunen van (geïdentificeerde) G-topsporttalenten binnen een ontwikkelingsprogramma.
   1. Opstellen en bijhouden prestatielijnen en ontwikkelingsdoelen per atleet
   2. Opvolgen trainings- en wedstrijdprogramma
   3. Logistieke ondersteuning internationale wedstrijden
  3. Ondersteunen van elke belofte -en elitesporter met beperking binnen een prestatieprogramma op vlak van voorbereiding en deelname.
   1. Opstellen en bijhouden prestatielijnen en ontwikkelingsdoelen per atleet
   2. Opvolgen trainings- en wedstrijdprogramma
   3. Logistieke ondersteuning internationale wedstrijden
  4. Betrekken van ex-topsporters in de federatiewerking (als trainer, binnen een sportcommissie,…)
 3. Voorzien van een professioneel kader waarbinnen topsporters en hun omkadering topsportprestaties kunnen leveren. 
  1. Opstellen van duidelijke takenpakketten en verwachtingen met de omkadering
  2. Aanwerven en vergoeden van kwaliteitsvolle ligatrainers en experts
  3. Samenstellen begeleiding internationale wedstrijden
 4. Maximaliseren van de capaciteiten van de trainingstechnische omkadering. 
  1. Organisatie coachesplatform
  2. Op maat begeleiden van de ligatrainers
 5. Coördineren en uitbouwen van de multidisciplinaire begeleiding. 
  1. Opnemen en coördineren van de multidisciplinaire acties in elk prestatie- en ontwikkelingsprogramma met de verschillende experten en ligatrainers.
 6. Het invullen van een dynamische liaisonfunctie tussen de G-topsporters en de multidisciplinaire omkadering voor de sportwetenschappelijke begeleiding van G-topsporters. 
  1. G-sport Vlaanderen heeft op dit moment nog geen embedded scientist. De coördinator topsportbeleid coördineert de verschillende wetenschappelijke projecten richting experten die instaan voor de concrete uitwerking.
 7. Actief bijdragen tot - waar mogelijk - de structurele inbedding van de G-topsport binnen de reguliere federaties. 
  1. Aanvragen van de IPC-erkenning in overleg met de reguliere federaties.
  2. Zoeken naar ideale competitiemogelijkheden voor elke topsporter, in samenwerking met de reguliere federatie.