Ga naar hoofdinhoud

Safe Para-Sport Allies

Projectbeeld: Safe Para-Sport Allies
Twee judoka's groeten elkaar

Inhoud Safe Para-Sport Allies (English below)

Samen met jullie willen wij elke dag werk maken van een positieve en veilige omgeving voor onze sporters. Onderzoek toonde namelijk aan dat sporters met een beperking meer risico lopen op grensoverschrijdend gedrag dan sporters zonder een beperking. Dit moet en kan anders! Daarom dienden G-sport Vlaanderen, de Thomas More Hogeschool en een Nederlandse partner LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, samen een project in bij Erasmus+. In september kregen we uitstekend nieuws vanuit de EU: het Safe Para-Sport Allies (SPSA) projectvoorstel werd goedgekeurd. Het project loopt van januari 2023 tot en met juni 2024.

Er wordt voortgebouwd op de kennis en ervaring van het bestaande Safe Sport Allies project waarbij Thomas More Hogeschool de trekker is. Het nieuwe Safe Para-Sport Allies (SPSA) project wil de vertaalslag maken naar trainers en begeleiders van sporters met een verstandelijke beperking (VE) en/of sporters met een hersenverlamming (CP of cerebrale parese). We richten ons in de eerste plaats op de trainers en begeleiders, ze spelen namelijk een cruciale rol in de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Via een vorming op maat zullen we hen ondersteunen om signalen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen en gepast te reageren. Samenvattend staan volgende doelstellingen voorop;

  1. Trainers en begeleiders van G-sporters (VE/CP) interviewen omtrent hun noden om een veilig klimaat te creëren ​
  2. Kennis vergroten over grensoverschrijdend gedrag in G-sport (VE/CP)
  3. Trainers en begeleiders van G-sporters (VE/CP) ondersteunen bij het herkennen van signalen van grensoverschrijdend gedrag
  4. Stimuleren van positief coach-omstandergedrag

Inschrijven workshop

Clubs kunnen zich vanaf nu inschrijven via dit formulier.

Wat kan je verwachten van de workshop?

- Een interactieve gratis workshop met als doel trainers te ondersteunen in het (h)erkennen van grensoverschrijdend en het leren om hierop gepast te reageren
- De workshop bestaat uit 2 sessies
1 fysieke sessie ter plaatse (120 min)
1 online verdiepende workshop, een week na de fysieke sessie (60 min)

Wat verwachten wij van jou als club?

- Een aanwezigheid van min. 5 G-trainers (>18 jaar) of openstaan om trainers uit andere clubs te laten aansluiten;
- in een rustige, overdekte ruimte;
- in de periode november 2023 - februari 2024

Clubs die niet in de mogelijkheid zijn om host te zijn kunnen het formulier ook invullen. Trainers die interesse hebben, kunnen namelijk nog aansluiten bij andere workshops in andere clubs.

Content Safe Para-Sport Allies

Research showed that sport participants with disabilities have difficulties to find access to sport, and that they, when in sport, experience more harassment and abuse compared to athletes without a disability. This clearly demonstrates the need for creating safe sport environment for people with a disability. Being the main point of contact for their athletes, para-sport coaches play a crucial role in the prevention of harassment and abuse. This project aims to adapt the existing Safe Sport Allies intervention to the specific context of para-sport coaches working with sport participants with an intellectual disability (ID) or cerebral palsy (CP). Available prevention materials do not sufficiently take into account their specific needs and context.

Our objectives are to;

  1. Interview para-sport coaches on their needs with regard to safeguarding
  2. Raise knowledge and awareness on harassment and abuse in para-sport
  3. Support para-sport coaches to identify signs of harassment and abuse
  4. Stimulate positive coach-bystander behaviour

In order to achieve these objectives, this small cooperation partnership is undertaken by a consortium of three partners: (1) G-sport Flanders, organizer of sport for people with a disability in Flanders (BE) andnewcomer in the Erasmus+ programme, (2) Thomas More University of Applied Sciences (BE), researchers in safeguarding in sport and currently leading the Safe Sport Allies project, and (3) the LFB, interest group of and for people with ID (NL).

The Safe Para-Sport Allies project has received funding from the European UnionErasmus+ 2021-2027 Programme, Small-Cooperation Partnerships under grant agreement n° 101090800.

Safe Para Sport Allies


Portretfoto Judith Debaere

Judith Debaere

Projectmedewerker kennishub (0,4 VTE)

judith.debaere@gsportvlaanderen.be