Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Vanaf 1 februari: Uittreksel strafregister in sportorganisaties

Nieuws Voor clubs 1 februari 2023

Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. We leggen je uit wat dit concreet betekent voor jouw sportclub.

Let op:

  • Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van medewerkers (o.a. trainers, begeleiders,...) en geldt vanaf 1 februari 2023.
  • Het decreet bepaalt dat je het uittreksel strafregister moet opvragen als je een nieuwe overeenkomst aangaat of als de inhoud ervan zou wijzigen. Het kan dat je bijvoorbeeld deze zomer aan de slag moet omdat dan het nieuwe seizoen begint.

Waarom het uittreksel strafregister?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Met het opvragen van het uittreksel geef je als organisatie een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor jouw sportclub.

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? Vanuit de Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum voor Ethiek in de sport) ontwikkelden we een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van de clubs.

Stappenplan

Krijg in 1 oogopslag een overzicht van de verschillende stappen die je moet nemen om het uittreksel strafregister op te vragen.

Heb je vragen rond een concrete stap? Je kunt hierop direct doorklikken naar het juiste hoofdstuk in het draaiboek. See you at the finish!

Digitale wegwijzer

Aan de hand van enkele online vragen kom je direct te weten wat je moet doen binnen jouw club en bij wie je terecht kan met verdere vragen.

Om gratis gebruik te maken van de wegwijzer moet je gewoon even aanmelden op het leerplatform. Dit neemt slechts enkele minuutjes in beslag. Daarna kun je vlot de wegwijzer doornemen.

FAQ's

We ontvingen al heel wat vragen uit de clubs en bundelen hier nog eens de meest voorkomende:

  • "Geldt dit ook voor onze vrijwilligers of begeleiders?" --> Ja, dit geldt ook voor vrijwilligers, helpers, begeleiders als ze rechtstreeks in contact komen met jongeren en dat op regelmatige basis.
  • "Wat wordt bedoeld met 'opnieuw aan de slag'?" --> Als je trainer seizoen juli tot juni 2022-2023 actief is, hoef je het nu (nog) niet op te vragen. Start deze persoon opnieuw in september, dan moet hij/zij dit wel aantonen. Het kan dus zijn dat een trainers dit elk jaar opnieuw dient te tonen.
  • "Hoe wordt dit gecontroleerd?" --> er zijn geen actieve controles maar hou er rekening mee dat dit de wet is, en als er zich iets voordoet het de verantwoordelijkheid van de club is om hiermee in orde te zijn.
  • "Wij werken niet met contracten, moeten wij dit ook doen?" --> Het is in de eerste plaats wel aan te raden om een contract op te maken die de overeenkomst weergeeft. Op de website van de Vlaamse Sportfederatie vind je hier handige voorbeelden van. Maar de verplichting geldt ook bij een mondelinge overeenkomst, dus ook zonder (papieren) contract dien je dit op te vragen.
  • "Wat met begeleiders van sporters met een verstandelijke beperking waarvan de verstandelijke leeftijd geen 18 jaar is?" De controle is niet van toepassing op de begeleiders van deze meerderjarigen, en dus enkel van toepassing op de kalenderleeftijd.


Ook de Vlaamse Sportfederatie bundelt de veelgestelde vragen, lees dus zeker na of jouw vraag er tussen staat.

Nog steeds prangende vragen? Je clubondersteuners en de mensen van VSF staan voor je klaar.


Bron: Vlaamse sportfederatie

Deel dit artikel

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven