Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Tevredenheidsbevraging G-sport Vlaanderenclubs in kader van beleidsperiode 2025-2028

Nieuws Voor clubs Over clubs 28 maart 2024

In de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan 2025-2028 bevroeg G-sport Vlaanderen haar stakeholders, waaronder de aangesloten G-sportclubs. 49 clubbestuurders vulden de bevraging volledig in, goed voor een kleine 40% van de clubs. 66 clubs vulden de vragenlijst onvolledig in. De bevraging geeft ons een beeld van de tevredenheid over de huidige werking en de noden die er leven.

De vragenlijst peilde bij de clubbestuurders naar het beeld dat clubs hebben van de federatie, de tevredenheid over de algemene werking, clubondersteuning, vorming en communicatie. Een gelijkaardige vragenlijst ging ook naar federatiemedewerkers, sporters en officials.

Met deze resultaten werkt G-sport Vlaanderen aan de opmaak van het beleidsplan 2025-2028. Op basis van de resultaten werden SWOART-analyses opgemaakt, die als basis dienen voor de opmaak van beleidsuitdagingen, om te komen tot specifieke acties voor de komende vier jaar.

1. Algemene tevredenheid

We zijn trots om te kunnen meedelen dat clubs van G-sport Vlaanderen een tevredenheid hebben van +- 8 op 10. Dat is meteen ook de doelstelling. De vraag werd zowel in het begin als op het einde van de bevraging gesteld, de resultaten zijn ongeveer gelijk.

Figuur 1: Algemene tevredeheid
Figuur 1: Algemene tevredeheid

Identiteit G-sport Vlaanderen

Als we bevragen hoe onze stakeholders G-sport Vlaanderen zien, zijn we blij om te lezen dat de perceptie die ze hebben eerder bottom-up, op maat, aanspreekbaar, vernieuwend en warm is. Onze waarden (nabij, grensverleggend en deskundig) worden door telkens +/- 75% als passend gezien.

Over de contacten met de medewerkers zijn de clubs positief:

Op de vraag ‘contacten met de medewerkers verlopen vlot’, en ‘de medewerkers zijn vriendelijk’ zeggen jullie 100% ja, en op één iemand na ook op de vraag of jullie snel geholpen worden en of jullie voldoende geïnformeerd zijn. We blijven hier natuurlijk de komende jaren verder op inzetten.

Uit het algemeen deel halen we ook nog volgende info:

 • De respondenten vinden het meest belangrijk dat men bij G-sport Vlaanderen terecht kan voor:
  • Overzicht van het sportaanbod (72.8)
  • Overzicht van de activiteiten (65.7)
  • Al mijn vragen over G-sport (62.6)
  • Clubondersteuning (61)
 • Voor 1 op 5 (bij niet-clubs) is het verschil tussen Sport Vlaanderen en G-sport Vlaanderen nog niet helemaal duidelijk
 • Fair play bij ouders en supporters zit heel goed en er heerst een positieve sfeer.

2. Tevredenheid en noden clubondersteuning

Uit het onderdeel 'clubs en clubondersteuning' halen we enkele belangrijke bevindingen (en mogelijke oplossingen):

 • De procedures zijn duidelijk en de facturatie verloopt vlot. De procedure voor ledenadministratie mag voor sommigen (23%) nog duidelijker. Hierop zullen we inspelen door vanaf zomer 2024 een nieuw ledensysteem te integreren.
 • Clubs zijn vaak nog te weinig op de hoogte van de verschillende clubondersteuningsprojecten en -mogelijkheden (zie figuur hieronder). Zo is het jeugdsportproject niet voor alle jeugdsportclubs bekend, en geeft 27% aan het SupPORT project voor financiële ondersteuning nog niet te kennen. G-sport Vlaanderen blijft proactief communiceren over deze projecten. Aan de andere kant ontvangen jullie veel communicatie, het is zoeken naar een gulden middenweg en evenwicht in communicatie. Wil je graag nog eens horen wat alle projecten inhouden? Contacteer ons of nodig ons uit voor een clubbezoek!
Figuur 2 : Bevraging clubondersteuningsprojecten
Figuur 2 : Bevraging clubondersteuningsprojecten
 • Qua ondersteuningsthema’s rekenen jullie op ons voor de verschillende thema’s uit 100% mijn sportclub (Positief klimaat 20%, netwerk en fondsenwerving 23%, structuur 25%, knowhow en expertise 25%, met promotie en communicatie 32% en sportaanbod 50% op kop.)
 • De ondersteuningsnoden situeren zich vooral in contact met de clubondersteuners (70%), financiële ondersteuning (50%), informatiedoorstroming via mail (39%), trefdagen en intervisie (38%) en het delen van good practices (34%). Hier blijven we op inzetten. Opvallend is dat jullie toch vragende partij zijn voor trefdagen, intervisie en het delen van good practices. Deze manier van uitwisselen van informatie kan inderdaad heel interessant zijn, dus ook hier maken we werk van en hopen we jullie volop te mogen verwelkomen.
 • Enkele specifieke bevindingen over de verschillende soorten clubs of aanbod:
  • Al 78% van onze PSY-clubs zet zijn aanbod ook open voor mensen van buiten de setting
  • PSY-clubs zijn heel tevreden over het sportaanbod, de regels daarrond en de variatie in het aanbod
  • Ook competitieclubs uit de andere doelgroepen vinden alles vrij duidelijk en werken goed samen met de commissies en competitiemanagement.

3. Opleidingen en vorming

 • Algemeen lijkt er voldoende aanbod te zijn overheen de topics en ook de tevredenheid lijkt prima
 • We moeten blijven aandacht besteden aan de geografische spreiding: 21% geeft aan dat het aanbod (eerder) toch niet voldoende gespreid is
 • De belangrijkste drempels zijn ‘geen tijd’ of ‘tijdstip past niet’, maar ook ‘te duur’ staat in de top 3, terwijl we de prijzen zo laag mogelijk proberen te houden.
 • Qua vorm kiezen jullie voor digitale webinars (54%) en praktijk op het veld (50%), live lezingen scoren een stuk lager (23%).
 • Tijdstip bevindt zich best op weekavond (31%) en weekdag (40%), maar ook weekenddag en zelfs trajectvorm (beide 28%) scoren oké. Weekendavond scoort minst goed met 11% dus we blijven van jullie zaterdag- en zondagavond af 😉.
 • De belangrijkste noden qua inhoud van de opleidingen en vormingen situeren zich in onderstaande. De eerste 3 blijven een core business voor G-sport Vlaanderen en in 2025-2028 geven we extra focus aan vrijwilligerswerking en het ondersteunen van clubs in organisatie van activiteiten.
  • Omgaan met specifiek gedrag (36%)
  • Omgaan met doelgroepen (27%)
  • Sporttechnische bijscholingen (26%)
  • Vrijwilligerswerking (24%)
  • Activiteitenorganisatie (23%)
Figuur 3: Overzicht bevraging opleidingen
Figuur 3: Overzicht bevraging opleidingen

4. Tevredenheid communicatie

Een kleine 80% van onze stakeholders vindt dat de communicatie sensibiliserend, activerend en verbindend is. Wat opvalt uit de resultaten, is dat de frequentie communicatie door jullie wel als ‘te veel’ wordt aangeduid. Dat blijkt zeker uit de antwoorden van de clubbestuurders, dus gaan we hier zeker mee aan de slag om na te denken hoe we gerichter kunnen communiceren. Jullie vinden de website gebruiksvriendelijk (86% (eerder) akkoord)) en ook over de topics op sociale media zijn jullie tevreden. Al mag er, als het aan jullie ligt, nog iets meer ‘kennis en weetjes’ verschijnen.

Voor wat betreft de nieuws voor clubs (NVC) geven clubs allen aan dat die overzichtelijk is, 16% vindt ze eerder niet interessant, gelukkig vindt de rest dat wel want in de nieuws voor clubs bundelen we de informatie specifiek voor clubbestuurders.

Figuur 4: Overzicht nieuwsbrieven G-sport Vlaanderen
Figuur 4: Overzicht nieuwsbrieven G-sport Vlaanderen

Conclusie

Onze clubs zijn tevreden over de werking van de federatie, en geven ons met deze tevredenheid belangrijkste input over waar we wel en niet verder op moeten focussen.

Bedankt aan iedereen die de bevraging invulde en bedankt voor het vertrouwen in de werking van G-sport Vlaanderen. Uiteraard kijken we samen met onze clubs uit naar een volgende beleidsperiode om (minstens) even goed te doen, pijnpunten weg te werken en de noden en mogelijkheden mee te nemen in ons beleid.

Bekijk de uitgebreide resultaten in functie van de clubs en de verschillende grafieken ook hier in de presentatie.

Vragen of opmerkingen over deze resultaten? Contacteer clubondersteuner Lore Schaut.

Lore Schaut

Begeleiding sportclubs, jeugdsportproject en API (1 VTE)

T.: 09 243 11 72 lore.schaut@gsportvlaanderen.be

Deel dit artikel

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven