Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Resultaten tevredenheidsbevraging partnerfederaties 2019

In de voorbereiding naar een nieuw beleidsplan 2021-2024 vulde 85%, met andere woorden 22 van de 26 partnerfederaties, onze bevraging in. De bevraging peilde enerzijds naar de bevindingen over het integratiebeleid dat de reguliere sportfederatie zelf opneemt en anderzijds naar de tevredenheid over de ondersteuning en werking van Parantee-Psylos met betrekking tot haar integratiebeleid. De belangrijkste resultaten vind je hierbij grafisch weergegeven.

Figuur 1: tijdsbesteding integratiebeleid in de reguliere sportfederaties.

Reguliere sportfederaties geven, op enkele uitzonderingen na, aan wekelijks minder dan 2 uur tijd te besteden aan G-sport. Voor de helft van de sportfederaties is dit zelfs minder dan 1 uur. Voor twee op de drie reguliere sportfederaties is dit te wijten aan de (te) beperkte tijd/ruimte die er is om met G-sport aan de slag te gaan. (zie figuur 1).

Figuur 2: bevindingen integratiebeleid door de reguliere sportfederaties.

Bijna 60% van de reguliere sportfederaties geeft aan haar integratiebeleid het afgelopen jaar (ruim) voldoende verder is ontwikkeld. De partners en ondersteuningstools voor integratieclubs zijn voor 75% van de reguliere sportfederaties gekend, maar de helft van de federaties geeft aan (ruim) onvoldoende betrokken te zijn bij haar integratieclubs. Over de ondersteuning van de G-sportconsulenten zijn de meningen verdeeld. De helft van de reguliere sportfederaties geeft aan (ruim) voldoende ondersteunt te worden, terwijl 40% die ondersteuning nog mist. (zie figuur 2)

Figuur 3: opname G-sportdoelstellingen in beleidsplan reguliere sportfederaties

Drie op vier sportfederaties heeft G-sportdoelstellingen opgenomen in haar beleidsplan. Bij de meeste sportfederaties op het niveau van een strategische of operationele doelstelling. (zie figuur 3)

Figuur 4: tevredenheid over ondersteuning Parantee-Psylos
Figuur 5: meerwaarde ondersteuning Parantee-Psylos

Reguliere sportfederaties zijn tevreden over de ondersteuning van Parantee-Psylos. Op vlak van organisatie/uitwerking van G-sport opleidingen en vormingen worden er meer inspanningen van Parantee-Psylos verwacht. De activiteiten die Parantee-Psylos co├Ârdineert en organiseert ter promotie van de G-sport worden als een grote meerwaarde bevonden. Een aantal reguliere sportfederaties wensen ook iets meer betrokkenheid bij de praktische organisatie van het breedtesportaanbod. (zie figuur 4 en 5)

Figuur 6: rol van Parantee-Psylos

De reguliere sportfederaties vinden het de rol voor Parantee-Psylos om het aanspreekpunt voor revalidatiecentra te zijn. Daarnaast is ook de grote meerderheid van mening dat voor de organisatie van de classificatie en G-sportvormingen een belangrijke rol voor Parantee-Psylos is weggelegd. (zie figuur 6)

Parantee-Psylos neemt de resultaten van haar bevraging mee in beschouwing bij de opmaak van het nieuw beleidsplan en dankt al haar partnerfederaties voor de erg waardevolle feedback!

Deel dit artikel

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven