Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Online bevraging sportclubs: wat zijn hun ervaringen met sporters met autisme?

Nieuws 18 februari 2022

In het voorjaar van 2021 organiseerde Sterkmakers in autisme in samenwerking met Parantee-Psylos een online bevraging bij sportclubs die peilde naar de ervaringen met deelnemers met autisme en de behoeften van de sportclubs. Sterkmakers in autisme ontving respons van 239 sportclubs. We delen drie belangrijke resultaten en de conclusies met jullie.

Hoeveel mensen met autisme nemen deel aan de sportactiviteiten?

Aantal atleten met ASS in de sportclub
Grafiek 1 toont het aantal atleten met ASS in de sportclub

Het 81,1% van de sportclubs die deelnamen aan de bevraging hebben sporters met een autismespectrumstoornis in hun werking. 49,6% heeft er één tot vijf, 13,9% hebben 6 tot 10 aangesloten sporters met ASS en 17,6% hebben meer dan tien deelnemers met ASS.

Hoe verloopt het deelnemen van de mensen met autisme?

Grafiek 2 beschrijft hoe de deelname van atleten met ASS in de sportclub verloopt
Grafiek 2 beschrijft hoe de deelname van atleten met ASS in de sportclub verloopt

Bij bijna de helft van de sportclubs met een aanbod voor mensen met ASS verloopt de deelname van die sporters aan de activiteiten gemakkelijk tot zeer gemakkelijk. Nog eens 42,5% scoort daarop als gemiddeld. Slechts 9,7% van de clubs geeft aan dat dit (zeer) moeilijk verloopt.

Welke moeilijkheden worden dan ervaren bij de deelname van mensen met autisme?

Een op de zes sportclubs geeft aan weinig tot geen problemen te hebben met de begeleiding van sporters met autisme. Velen geven aan dat dit komt omdat ze als professional ervaring hebben met autisme.

De moeilijkheden die het vaakst vermeld worden zijn:

  • Communicatie: deelnemers met autisme begrijpen de instructies niet altijd, hebben meer herhaling nodig en vaak ook extra verduidelijking
  • Moeilijkheden in het aansluiten bij de groep en het contact met de andere sporters, zeker in grote groepen
  • Niet genoeg (opgeleide) trainers en begeleiders hebben om de extra aandacht en begeleiding te kunnen geven die soms nodig is
  • Het kunnen inspelen op de individuele, unieke behoeften van de deelnemers met autisme
  • Moeite met veranderingen en nieuwe activiteiten
  • Gedrag dat als storend wordt ervaren, zoals weglopen, zich niet houden aan de regels
  • Drukte en prikkels
  • Nood aan structuur en voorspelbaarheid, waaraan men niet altijd tegemoet kan komen

Andere moeilijkheden die ook vermeld werden zijn: begeleiders weten niet hoe om te gaan bij atleten met ASS die blokkeren bij stress of niet kunnen omgaan met verlies, concentratiemoeilijkheden van atleten met ASS, impact op het tempo van de training, reacties van de andere sporters (weinig begripvol).

Sportclub autismevriendelijk maken

Tenslotte geven de sportclubs aan dat ze hun aanbod in sterke mate autismevriendelijk willen maken. Het zakboekje autismevriendelijkheid is een gesmaakte eerste ondersteuning maar één op de vier clubs heeft ook interesse in een lezing/vorming over autismevriendelijke vrijetijdsactiviteiten en 11% wil graag een adviesgesprek of heeft interesse in een getuigenis.

Een mooie input voor Parantee-Psylos en Sterkmakers in Autisme om hiermee aan de slag te gaan!

Doelgroep

Deel dit artikel

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven