Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Een (nieuw) clublogo in zeven stappen

Voor clubs Over clubs 22 oktober 2020

Een logo is een belangrijk onderdeel van de uitstraling van je club. Maar hoe begin je er aan om er één te maken of te veranderen? Net voor de 50ste verjaardag van Wapper vzw besliste de club om het oude logo een opfrisbeurt te geven. Bestuurder communicatie Stef Dehandschutter neemt ons in zeven stappen mee in het verhaal van het nieuwe logo van Wapper.

Stap 1: Een draagvlak creëren

“Als er al een clublogo is, zou er wel eens wat weerstand kunnen zijn om dit te gaan veranderen. Door de lange geschiedenis wordt dat ook vereenzelvigd met de identiteit van de club en is het niet evident om hiermee aan de slag te gaan.

Je moet tijd en ruimte voorzien voor voortschrijdend inzicht.

Belangrijk argument om het toch te doen is dat een nieuw en fris logo ook kan helpen om een jonger publiek aan te spreken. Bij ons was het een langzaam bewustwordingsproces dat vrij plots kantelde in positieve zin. Je moet tijd en ruimte voorzien voor voortschrijdend inzicht. We hadden ondertussen al een nieuwe folder en huisstijl toen iemand van de Raad van Bestuur voorstelde om het logo toch eens te herbekijken.

Stap 2: Een projectgroep samenstellen en budget afspreken

“Kijk in de eerste plaats eens rond in de club of er iemand is die professioneel bezig is met communicatie en/of vormgeving. Bij ons was de projectgroep de Raad van Bestuur. Gezien de leeftijd van de meeste van onze bestuurders en de verwevenheid met de geschiedenis van de club was er ook weinig behoefte om het logo te veranderen. Maar nadat het voortschrijdend inzicht ingetreden was (zie vorige punt) konden we eensgezind aan de slag. Belangrijk is ook om in het begin van het project een budget voor het hele proces overeen te komen zodat dit achteraf niet voor verrassingen zorgt.”

Stap 3: Identiteit van de club bepalen: kleur, baseline, grafische elementen, continuïteit/verandering

“Dit is meteen ook één van de valkuilen. Er zijn heel wat mensen die in een logo een heel verhaal willen steken. Hier moet je vooral als argument gebruiken dat een logo een abstracte uitdrukking is van wat je wil zijn. Een belangrijk punt is hier ook dat je een verhaal moet hebben.

Je moet rekening houden met de gevoeligheden en toch naar een professioneel resultaat werken.

Dan komt automatisch de vraag wat er in moet zitten: de verschillende sporten, Antwerpen,… In het oude logo staat de figuur van Wapper afgebeeld met een kruk om het tonen dat het om mensen met een beperking gaat. Belangrijk is het om in die fase niet te discussiëren, maar de elementen mee moet nemen en ermee naar een ontwerper gaan. Je moet rekening houden met de gevoeligheden en toch naar een professioneel resultaat werken. Uiteindelijk heb je dan een startdocument dat gedragen wordt door de projectgroep.”

Stap 4: Een ontwerper zoeken

“Met het startdocument ben ik naar een ontwerper gegaan, die ook een collega van mij is. Ga eens in je club na wie er in de grafische sector aan de slag is. Je moet daar niet naar het grootste bureau stappen, maar hebt wel iemand nodig die er beslagen in is.

Ik gebruik vaak het voorbeeld van een architect. Aan hem of haar moet je vooral vertellen hoe je leeft.

Heel wat mensen doen grafische zaken zonder daar veel kennis van te hebben. Dan is het belangrijk om voldoende kritisch te zijn. Ik gebruik vaak het voorbeeld van een architect. Aan hem of haar moet je vooral vertellen hoe je leeft. Dat wordt dan vertaald in een plan. Als je zelf plannen begint te tekenen, verlies je alleen maar tijd omdat je dan als eerste stappen van die plannen moet zien af te geraken.”

Stap 5: Een eerste ontwerp maken + feedback verzamelen

“Op basis van het startdocument volgde een eerste ontwerp, waar we mijns inziens veel te dicht bij het oorspronkelijke logo zaten (zie hieronder). Dat was vooral zo omdat de ontwerper wist dat er veel weerstand tegen een nieuw logo was. Een volgende tip is ook ronduit durven zeggen als een bepaald ontwerp niet aan de verwachtingen voldoet. Soms volstaat het om een paar details aan te passen, maar soms moet je ook ronduit ‘nee’ kunnen zeggen en opnieuw beginnen. Belangrijk in deze fase is ook dat de trekker van het proces standvastig is en het einddoel voor ogen houdt.”

Stap 6: Het logo finaliseren

“Nadien zijn er dan twee nieuwe schetsen gemaakt waarvan er één als basis gediend heeft om het logo verder af te werken (zie bovenaan het artikel). Dat ontwerp heb ik dan ook gepresenteerd en werd meteen ook aanvaard. Uit ervaring weet ik ook dat je moet opletten om onafgewerkte dingen te laten zien omdat het vaak moeilijk is om bepaalde zaken die er nog niet zijn te visualiseren. Nadien hebben we ook via inspraak nog een baseline toegevoegd. (zie hieronder)"

Stap 7: Het logo communiceren

“Na bredere presentatie van het logo hebben we het logo ook breder doorgetrokken in al onze communicatiedragers. Half september hebben we dan via website en facebook het logo gepresenteerd aan de leden. In totaal kwamen er meer dan 600 reacties wat voor een club als de onze niet slecht is. De reacties waren ook overwegend positief. De mensen vonden het logo fris, nieuw, modern. Voor wat betreft de brede uitrol moet je ook de redelijkheid wat nastreven. Omwille van onze nakende 50ste verjaardag gingen we sowieso aan iedereen nieuwe trainingspakken bezorgen. Het is mooi meegenomen dat je dat kan laten samenlopen met het nieuwe logo. Maar we hebben ook nog heel wat folders liggen met het oude logo die we zullen blijven gebruiken.”

Persbericht nieuw logo Wapper

Deel dit artikel

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven