Ga naar hoofdinhoud

Jeugdsport goede voorbeelden

Op deze pagina verzamelen we goede voorbeelden van jeugdsportclubs binnen het project 'De jeugd, de DOEkomst'.

Aanbod

 • Wapper vzw organiseert een weekend voor de jongeren: de jeugd staat hier centraal en sporten worden beoefend waarbij plezierbeleving centraal staat
 • Er is samenwerking tussen Wapper vzw, Forest Wheels en Spinnaker, dat zijn drie G-sportclubs in het Antwerpse. Dit om naar elkaar door te verwijzen en het aanbod af te stemmen. Het project 'handikid' van de stad Antwerpen bundelt dit.
 • AMP voetbal heeft nog niet veel jeugdleden, maar om deze te zoeken organiseren ze open jeugdtrainingsdagen
 • Somival vzw organiseerde een nevenactiviteit voor hun leden. Ze lieten de sint komen in 2023.
Good practice Somival
 • BOAS maakt gebruik van verschillende zwemmaterialen om het aantrekkelijker te maken voor de jeugdleden in de club.
Good practice materiaal

SwimAcad organiseerde een zomerfeest op de club.

Structuur

 • Zedelgem Lions organiseert een onder de jongeren om te peilen naar de tevredenheid en de wensen.
 • Wapper vzw zet een eigen bus in om de transport drempel bij de sporters weg te nemen

Jeugdverantwoordelijke Daisy: "De bus van Wapper rijdt wekelijks de kinderen van verschillende MPI's van en naar de sporthal. Er zijn binnen de club verschillende chauffeurs die elkaar afwisselen. De bus rijdt ook naar de zwemwedstrijden en naar het sportkamp om zo de transport-drempel te verlagen."

 • Bij BOAS probeert men de transport drempel te verlagen door beroep te doen op helpper.be
 • Bij JBOW werd een goede SWOT-analyse en een jaarplan uitgewerkt.
 • CAS werkte een actieplan uit.
 • AMP voetbal maakte een intern reglement en kan je terugvinden op de website.
 • Wapper zorgt ervoor dat hun leden ook inspraak hebben over de clubwerking en toonden dit met een Facebookpost.
Inspraak leden

Promotie en communicatie

 • Somival vzw heeft een aparte pagina op de website om naar de jeugdwerking te verwijzen. De jeugdverantwoordelijke wordt hierop vermeld, alsook aankomende activiteiten (link)
somival jongerenwerking website
 • DAIS vzw ontwikkelde een logo specifiek voor de jeugdwerking.
DAIS for kids
 • Op de website van CASvzw vind je nu een pagina met 'lid worden'. Dat verlaagt de drempel voor een potentiĆ«le sporter.
 • Ook bij CAS komt er telkens een sporttak in de kijker op de website. Deze wordt telkens door een andere sporter opgemaakt.
 • Bij Junior Bears On Wheels wordt de sociale media onderhouden door enkele jonge sporters. Ze maakten een aparte facebookpagina en zorgen daar voor updates van hun werking.
 • Op de website van GSVT is er een knop "Kom eens proberen" zodat je meteen een formulier kan invullen en in contact komt met de verantwoordelijke om een sport te proberen.
gsvt kom eens proberen
 • AMP voetbal maakten een sociale media post met aantrekkelijke foto's en een woordje uitleg.
Good practice AMP voetbal promotie
 • Op de website van Wapper vind je de specifieke info voor kinderen en jongeren terug op een aparte pagina van WapperKids

Op de website van Vige Noordzee kan je een aparte rubriek terugvinden rond de jongerenwerking.

Extern netwerk

 • Contact met ouders: JBOW maakt een afsprakennota waarbij de afspraken tussen ouders en club duidelijk gemaakt worden en van beide kanten ondertekend worden
 • DIWI voorziet een zwembaan voor ouders: zo kunnen zij ook sporten terwijl hun zoon/dochter training krijgt
 • JBOW doet heel wat acties om nieuwe leden te werven. Dit wordt opgelijst in hun kalender
jbow kalender oplijsting
 • GIDOS werkt samen met jeugdvereningen uit de regio om te helpen tijdens de wedstrijddagen. In ruil krijgen deze organisaties communicatie van hun evenementen op de sociale media van GIDOS.
 • DAIS stelt ieder jaar een verdeling op van flyers om zo reclame te maken.
Good practice verdeling folders
 • Bij STS kan je samen met je kind verschillende sporten uitproberen, dit vind je hier op de website.
Initiatieven voor ouders

Knowhow

 • Bij Hippofarm merkt men dat gediplomeerde lesgevers een meerwaarde bieden en ook vaak belangrijk zijn voor subsidies. Daarom gaat de trainster voor haar brevet aspirant-initiator. In afwachting daarvan gingen ze ook al langs bij een andere club die hippotherapie aanbiedt, om te zien hoe ze alles daar aanpakken #glurenbijdeburen
 • BOAS streeft naar kwaliteitsvolle begeleiding en voorziet een interne opleiding voor haar trainers. De clubverantwoordelijke deelt er zijn 20 jaar ervaring in het zwemmen voor zwemmers met een beperking met zijn trainers. De opleiding is gratis voor de eigen trainers betalend voor externen. Op de website is ook een omgeving voorzien voor de trainers.

Positief klimaat

 • CAS vzw heeft afspraken rond ethische aspecten. Deze hangen uit in de club zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn.
 • De gedragscode van Wapper is terug te vinden op hun website
 • In het bestuur van DIWI is sinds een aantal jaren een 'welzijnscel' opgericht. Deze cel houdt zich niet bezig met het sportieve maar bekommert zich om de API-werking, het positief klimaat en gezond sporten.
 • Krik-Krak maakte een engagementsverklaring op die door de trainers ondertekend werd. Zo weten ze dat iedereen op dezelfde golflengte zit.

Bovenstaande goede voorbeelden kan je ook terugvinden in deze PowerPoint.