Ga naar hoofdinhoud

Gezond sporten

Het federatiebeleid Gezond Sporten wil adviseren, sensibiliseren en ondersteunen waar nodig. Conform het GES-decreet helpen wij om sportomstandigheden te creëren die in overeenstemming zijn met het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van de sporter. Wij zetten in op het verlagen van drempels en willen zo weinig mogelijk beperkingen opleggen maar tegelijk de risico’s beperken.

Een preventief sportmedisch onderzoek is verplicht voor topsporters en deelnemers aan internationale wedstrijden die door ons worden ingeschreven. Bij topsporters gaat de begeleiding meestal verder en wordt de sporter intensief gevolgd door een multidisciplinair team van specialisten. G-sport Vlaanderen zet ook in op informatiedoorstroming naar clubs en hun leden ter promotie van een gezonde sportbeoefening.

Preventieve sportmedische keuring

G-sport Vlaanderen raadt elke sporter aan om de online vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen en rekening te houden met het daaropvolgende advies of een preventief sportmedisch onderzoek raadzaam is of niet.

Een jaarlijkse preventieve sportmedische keuring is wel verplicht voor alle topsporters en deelnemers aan internationale wedstrijden waarbij de inschrijving via G-sport Vlaanderen of het Belgian Paralympic Committee (BPC) verloopt. Het medisch geschiktheidsattest moet dan in het bezit zijn van G-sport Vlaanderen voorafgaand aan de effectieve internationale deelname.

Waar kan je terecht voor het onderzoek? Er is een lijst van artsen die het sportmedisch onderzoek uitvoeren volgens het VASO-protocol. Via de vragenlijst op www.sportkeuring.be vind je snel een arts in de buurt. VASO staat voor de Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek. Doel van het protocol is om de sporter in zijn geheel te bekijken, dus niet alleen het hart maar ook longen, zintuigen, lichaamssamenstelling, spieren, gewrichten enz. Het onderzoek is aangepast is naar leeftijd en geslacht en het type en intensiteit van de sport.

Eerste hulp bij gezond sporten